Donald Trump

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

    Fra SNL

  • Donald Trump

    Donald Trump er president i USA, valgt for perioden 20. januar 2017 til 20. januar 2021. Trump representerer Det republikanske partiet. Trump har vært bredt kjent i amerikansk offentlighet siden 1980-årene, først som eiendomsutvikler og forretningsmann og senere som hovedperson i et realityprogram på TV.Da Trump valgte politikken i 2015, var det etter flere tiår med offentlige spekulasjoner om en slik karriere.

  • Donald Trumps regjering

    Donald Trump er president i USA for perioden fra 20. januar 2017 til samme dato i 2021. Han ble valgt i 2016.Regjeringsmedlemmene oppnevnes av presidenten, men må godkjennes av et flertall i Senatet før de kan tiltre.Regjeringen består av presidenten, visepresidenten og statsråder som hver leder et departement. I tillegg møter enkelte høytstående etatsledere og rådgivere uten formell status som regjeringsmedlemmer.