Lenker

Hyppig oppdaterte lenker til relevante nettsider. Lenkene velges ut av redaksjonen og administreres ved hjelp av den sosiale bokmerketjenesten Delicious.

567 innlegg

links for 2010-12-31

Det er hel­lig krig mod vores værdier jp.dk: Fri os for pås­tanden om, at ter­ror­is­men intet har med islam at gøre, skriv­er Ralf Pit­telkow. (tags: dan­mark karika­tur­er ter­ror­isme islamisme islam jyllands-posten)

 

links for 2010-12-30

Jour­nal­ists in 2010 tar­gets and bar­gain­ing chips rsf.org: Færre jour­nal­is­ter drept, flere kid­nap­pet i 2010. (tags: jour­nal­is­ter presse­fri­het reportere drap rsf)

 

links for 2010-12-29

Dette er ver­dens mest demokratiske land dagbladet.no: Det blir færre demokrati­er i ver­den, ifølge en demokrati-indeks. (tags: demokrati indekser econ­o­mist) Voldtekt som ord­spill aftenposten.no: Voldtekt bagatel­lis­eres i Norge; språk­lig, poli­tisk og juridisk, skriv­er kro­nikkfor­fat­ter. (tags: voldtekt språk­bruk retts­stat kriminalitet)

 

links for 2010-12-22

Open­Leaks: Et tryg­gere liv for varslere nrkbeta.no: Ny plat­tform skal fun­gere som en spe­sialtil­pas­set infra­struk­tur for varsling og lekkas­jer. (tags: varsling wik­ileaks open­leaks kilde­v­ern) Kilde­v­er­net vs Data­la­grings­di­rek­tivet sandkasse.eddamedia.no: Led­er i kam­pan­je mot data­la­gring om direk­tivets kon­sekvenser for pressens kilde­v­ern. (tags: kilde­v­ern data­la­grings­di­rek­tivet presse­fri­het presseetikk per­son­vern) Fler­tall for data­la­gring ba.no: 57 pros­ent sier ja til EUs […]

 

links for 2010-12-21

Sub­stance Mat­ters: How News Con­tent can Reduce Polit­i­cal Cyn­i­cism ijpor.oxfordjournals.org: Jour­nal­is­tikk om poli­tisk innhold fram­for spill gjør unge min­dre kyniske. (tags: jour­nal­is­tikk poli­tikk valg medieforskn­ing nederland)

 

links for 2010-12-15

Enda sät­tet att inte krän­ka islamis­ter verkar vara att ge mig yrkesför­bud svtdebatt.se: Mange vil gi meg skylden for selv­mords­bomberen, skriv­er Lars Vilks. (tags: larsvilks karika­tur­er islamisme ter­ror­isme kun­st ytringsfrihet)

 

links for 2010-12-10

Sosiale medi­er let­ter trykket i Kina hf.uio.no: Har også poten­sial til å mobilis­ere mot­stand, sier stipen­di­at Cuim­ing Pang. (tags: sosialeme­di­er kina ytrings­fri­het blog­ging) Lov­forslag om data­la­grings­di­rek­tivet regjeringen.no: Fores­lår å ta omstridt direk­tiv inn i norsk lov. (tags: data­la­grings­di­rek­tivet per­son­vern kriminalitet)

 

links for 2010-12-09

Cables Show Ear­ly Ten­sions on Rights Advo­cate Liu Xiaobo nytimes.com: Slik har Kina motar­bei­det Liu og fred­spris­tildelin­gen. (tags: kina liux­i­aobo nobels-fred­spris wikileaks)

 

links for 2010-12-07

Mus­limer støt­ter for­bud mot hijab dagsavisen.no: Det lib­erale mus­limske nettver­ket LIM støt­ter Frps forslag om å for­by hijab i bar­neskolen. (tags: hijab islam reli­gion lim mus­limer inte­grering) Not such wicked leaks presseurop,eu: Wik­iLeaks vis­er at “hem­melige” doku­menter aldri innehold­er noe virke­lig nytt, skriv­er Umber­to Eco. (tags: wik­ileaks umber­­to-eco diplo­mati spionasje)

 
 
til toppen