links for 2010-12-21

Sub­stance Mat­ters: How News Con­tent can Reduce Polit­i­cal Cynicism ijpor.oxfordjournals.org: Jour­nal­is­tikk om poli­tisk innhold fram­for spill gjør unge min­dre kyniske. (tags: jour­nal­is­tikk poli­tikk valg medieforskn­ing ned­er­land)

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen