links for 2010-12-22

Open­Leaks: Et tryg­gere liv for varslere nrkbeta.no: Ny plat­tform skal fun­gere som en spe­sialtil­pas­set infra­struk­tur for varsling og lekkasjer. (tags: varsling wik­ileaks open­leaks kilde­v­ern) Kilde­v­er­net vs Datalagringsdirektivet sandkasse.eddamedia.no: Led­er i kam­pan­je mot data­la­gring om direk­tivets kon­sekvenser for pressens kildevern. (tags: kilde­v­ern data­la­grings­di­rek­tivet presse­fri­het presseetikk per­son­vern) Fler­tall for datalagring ba.no: 57 pros­ent sier ja til EUs […]

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen