links for 2010-12-10

Sosiale medi­er let­ter trykket i Kina hf.uio.no: Har også poten­sial til å mobilis­ere mot­stand, sier stipen­di­at Cuim­ing Pang. (tags: sosialeme­di­er kina ytrings­fri­het blog­ging) Lov­forslag om datalagringsdirektivet regjeringen.no: Fores­lår å ta omstridt direk­tiv inn i norsk lov. (tags: data­la­grings­di­rek­tivet per­son­vern krim­i­nalitet)

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen