Medborger­panelet

En blogg om forskningsprosjektet Norsk medborgerpanel.

27 innlegg

Hva er Norsk medborgerpanel?

25 000 nord­menn får i disse dager brev i posten om å delta i Med­borg­er­pan­elet. Men hva går dette egentlig ut på? I denne første posten på Med­borg­er­pan­elets egen blogg her på Vox Pub­li­ca inter­vjuer vi pan­elets ini­tia­tiv­tak­er, Elis­a­beth Ivarsflaten.

 
 
til toppen