Medborger­panelet

En blogg om forskningsprosjektet Norsk medborgerpanel.

26 innlegg

Hva er Norsk medborgerpanel?

25 000 nord­menn får i dis­se dager brev i pos­ten om å del­ta i Med­bor­ger­pa­ne­let. Men hva går det­te egent­lig ut på? I den­ne førs­te pos­ten på Med­bor­ger­pa­ne­lets egen blogg her på Vox Pub­li­ca inter­vju­er vi pane­lets ini­tia­tiv­ta­ker, Eli­sa­beth Ivar­sfla­ten.

 
 
til toppen