Politisk PR

En blogg om politisk kommunikasjon.

26 innlegg

Revolusjon eller administrasjon?

I valkam­p­en lukkas Erna Sol­berg og Høgre å fram­stille poli­tikken sin på ei måte som lét dei set­je dag­sor­den, medan SV og Lys­bak­ken kom­mu­ni­serte på ein måte som kor­kje gjeng godt saman med medie­bi­le­tet eller med det SV har opp­nådd i regjering. 

 
 
til toppen