Politisk PR

En blogg om politisk kommunikasjon.

26 innlegg

Politikernes spalteplass

Kro­nik­ker, artik­ler og debatt­inn­legg under­teg­net minist­re er først og fremst poli­tisk PR som får egen spalte­plass i pres­sen. De er uni­ke innen poli­tisk kom­mu­ni­ka­sjon, men dis­ku­te­res sjel­den.

 

Revolusjon eller administrasjon?

I val­kam­pen luk­kas Erna Sol­berg og Høg­re å fram­stil­le poli­tik­ken sin på ei måte som lét dei set­je dags­or­den, med­an SV og Lys­bak­ken kom­mu­ni­serte på ein måte som kor­kje gjeng godt saman med medie­bi­le­tet eller med det SV har opp­nådd i regje­ring.

 
 
til toppen