Akademisk frihet

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra wikipedia

 • Akademikerne

  Akademikerne er en hovedsammenslutning av norske fagforbund for personer med høyere grads utdanning fra universitet eller vitenskapelig høyskole.

 • Akademisk frihet

  Akademisk frihet er et juridisk og etisk grunnprinsipp i akademisk virksomhet som forskning og høyere utdanning.

 • Forskning

  Forskning er en aktiv, grundig og systematisk granskning for å finne ny viten og øke kunnskapen.

Mer om Akademisk frihet fra Vox Publicas arkiv