Akademisk frihet

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Digitalt fortalt / Norsk kulturråd

  BØE & BANG

  Fra SNL

 • Per Torsvik

  Norsk pressemann og akademiker, mag. art. i statsvitenskap. Per Torsvik var kjent som en banebrytende institusjonsbygger i norsk informasjons- og medieforskning. Engasjerte seg i utdanningen ved journalistakademiet og bidro i 1958 til etableringen av Institutt for presseforskning der han i flere år var eneste universitetsansatte. Som pressemann og akademiker ble han en viktig brobygger mellom presseorganisasjonene og universitetet.

 • Human Rights Watch

  Human Rights Watch, HRW, ikke-statlig internasjonal organisasjon, stiftet 1978 under navnet Helsinki Watch, nåværende navn fra 1988, da flere organisasjoner slo seg sammen. Human Rights Watch arbeider for menneskerettigheter i et bredt perspektiv, bl.a. mot rekruttering av barnesoldater og barnearbeid, mot spredning av hiv/aids, tortur, politivold, dødsstraff, klasebomber, menneskehandel og krigsforbrytelser.

  Fra wikipedia

 • Akademisk frihet

  Akademisk frihet er troen på at forskere og studenters rett til å undersøke ethvert område og fritt gi uttrykk for sine faglige synspunkter er essensiell for den akademiske virksomheten.

 • Akademiske grader i Norge

  Akademiske grader i Norge er grader tildelt av norske eller dansk-norsk universiteter og andre utdannelsesinstitusjoner.

 • Humanistforbundet

  Humanistforbundet er et norsk livssynssamfunn stiftet av blant andre Leik Endre Hoflandsdal i 1997.

Mer om Akademisk frihet fra Vox Publicas arkiv