Akademisk frihet

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • universitets- og høyskoleloven

  Universitets- og høyskoleloven er en norsk lov som regulerer universiteter og høyskoler. Formålet til loven er å legge til rette for undervisning, forskning og formidling ved institusjonene. Loven gjelder statlige og private universiteter, vitenskapelige høyskoler og høyskoler som har fått akkreditering (godkjenning). .

 • Per Torsvik

  Per Torsvik var en norsk pressemann og akademiker, mag. art. i statsvitenskap. Han var kjent som en banebrytende institusjonsbygger innen norsk informasjons- og medieforskning. Torsvik engasjerte seg i utdanningen ved journalistakademiet og bidro i 1958 til etableringen av Institutt for presseforskning der han i flere år var eneste universitetsansatte.

  Fra wikipedia

 • Akademisk frihet

  Akademisk frihet er et juridisk og etisk grunnprinsipp i akademisk virksomhet som forskning og høyere utdanning.

 • Universitetet i Bergen

  Universitetet i Bergen (UiB) er Norges nest eldste universitet, og ble opprettet i Bergen i 1946.Universitetet i Bergen kjennetegnes av velprøvde og solide europeiske universitetstradisjoner og er blant de fremste forsknings- og utdanningsinstitusjoner.

 • Ytringsfrihet

  Ytringsfrihet omhandler retten til å ytre seg og til å gi eller motta opplysninger (informasjonsfrihet), uansett hva slags medium man benytter, og uten innblanding fra myndighetene.

Mer om Akademisk frihet fra Vox Publicas arkiv