Akademisk frihet

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • universitets- og høyskoleloven

  Universitets- og høyskoleloven er en norsk lov som regulerer universiteter og høyskoler. Formålet til loven er å legge til rette for undervisning, forskning og formidling ved institusjonene. Loven gjelder statlige og private universiteter, vitenskapelige høyskoler og høyskoler som har fått akkreditering (godkjenning). .

 • Per Torsvik

  Per Torsvik var en norsk pressemann og akademiker, mag. art. i statsvitenskap. Han var kjent som en banebrytende institusjonsbygger innen norsk informasjons- og medieforskning. Torsvik engasjerte seg i utdanningen ved journalistakademiet og bidro i 1958 til etableringen av Institutt for presseforskning der han i flere år var eneste universitetsansatte.

  Fra wikipedia

 • Akademikerne

  Akademikerne er en hovedsammenslutning av norske fagforbund for personer med høyere grads utdanning fra universitet eller vitenskapelig høyskole.

 • Akademisk frihet

  Akademisk frihet er et juridisk og etisk grunnprinsipp i akademisk virksomhet som forskning og høyere utdanning.

 • Akademiske grader i Norge

  Akademiske grader i Norge er grader tildelt av norske eller dansk-norsk universiteter og andre utdannelsesinstitusjoner.

Mer om Akademisk frihet fra Vox Publicas arkiv