Akademisk frihet

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Digitalt fortalt / Norsk kulturråd

  BØE & BANG

  Fra SNL

 • Per Torsvik

  Norsk pressemann og akademiker, mag. art. i statsvitenskap. Per Torsvik var kjent som en banebrytende institusjonsbygger i norsk informasjons- og medieforskning. Engasjerte seg i utdanningen ved journalistakademiet og bidro i 1958 til etableringen av Institutt for presseforskning der han i flere år var eneste universitetsansatte. Som pressemann og akademiker ble han en viktig brobygger mellom presseorganisasjonene og universitetet.

 • Bologna-prosessen

  Bologna-prosessen er et omfattende internasjonalt samarbeid innen høyere utdanning i Europa. Målet er å samordne og utvikle felles tiltak og politikk innen høyere utdanning. Samarbeidet omtales også som European Higher Education Area (EHEA). Samarbeidet ble innledet med at utdanningsministere fra 29 land signerte en felles erklæring ved universitetet i Bologna i 1999.

  Fra wikipedia

 • Akademisk frihet

  Akademisk frihet er troen på at forskere og studenters rett til å undersøke ethvert område og fritt gi uttrykk for sine faglige synspunkter er essensiell for den akademiske virksomheten.

 • Akademiske grader i Norge

  Akademiske grader i Norge er grader tildelt av norske eller dansk-norsk universiteter og andre utdannelsesinstitusjoner.

 • Veterinærmedisin

  Veterinærmedisin er læren om medisinsk profylakse (forebygging), diagnostisering, behandling og terapi for dyr.

Mer om Akademisk frihet fra Vox Publicas arkiv