Akademisk frihet

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • universitets- og høyskoleloven

  Universitets- og høyskoleloven er en norsk lov som regulerer universiteter og høyskoler. Formålet til loven er å legge til rette for undervisning, forskning og formidling ved institusjonene. Loven gjelder statlige og private universiteter, vitenskapelige høyskoler og høyskoler som har fått akkreditering (godkjenning).

 • Akademikerprisen

  Akademikerprisen er en pris for bidrag til akademisk frihet og kunnskapsformidling, som deles ut av Akademikerne. Kandidater til Akademikerprisen skal stå for, og vise, akademisk metode og akademisk frihet i sitt arbeid, arbeide med et tema som bør ha offentlig oppmerksomhet, ha norsk eller nordisk tilknytning.

  Fra wikipedia

 • Akademikerne

  Akademikerne er en hovedsammenslutning av norske fagforbund for personer med høyere grads utdanning fra universitet eller vitenskapelig høyskole.

 • Akademisk frihet

  Akademisk frihet er et juridisk og etisk grunnprinsipp i akademisk virksomhet som forskning og høyere utdanning.

 • Forskning

  Forskning er en aktiv, grundig og systematisk granskning for å finne ny viten og øke kunnskapen.

Mer om Akademisk frihet fra Vox Publicas arkiv