Akademisk frihet

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Digitalt fortalt / Norsk kulturråd

  BØE & BANG

  Fra SNL

 • Per Torsvik

  Norsk pressemann og akademiker, mag. art. i statsvitenskap. Per Torsvik var kjent som en banebrytende institusjonsbygger i norsk informasjons- og medieforskning. Engasjerte seg i utdanningen ved journalistakademiet og bidro i 1958 til etableringen av Institutt for presseforskning der han i flere år var eneste universitetsansatte. Som pressemann og akademiker ble han en viktig brobygger mellom presseorganisasjonene og universitetet.

 • Bologna-prosessen

  Bologna-prosessen er et omfattende internasjonalt samarbeid innen høyere utdanning i Europa. Målet er å samordne og utvikle felles tiltak og politikk innen høyere utdanning. Samarbeidet omtales også som European Higher Education Area (EHEA). Samarbeidet ble innledet med at utdanningsministere fra 29 land signerte en felles erklæring ved universitetet i Bologna i 1999.

  Fra wikipedia

 • Akademikerne

  Akademikerne er en hovedsammenslutning av norske fagforbund for personer med høyere grads utdanning fra universitet eller vitenskapelig høyskole.

 • Akademisk frihet

  Akademisk frihet er troen på at forskere og studenters rett til å undersøke ethvert område og fritt gi uttrykk for sine faglige synspunkter er essensiell for den akademiske virksomheten.

 • Frilynt folkehøgskole

  Frilynt folkehøgskole er betegnelsen på en retning i de norske folkehøgskolene, der en legger vekt på toleranse, menneskeverd og likeverd, og der hvert menneske vinner respekt for ulik livspraktisering, politisk oppfatning eller kulturbakgrunn.

Mer om Akademisk frihet fra Vox Publicas arkiv