Carl I. Hagen

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Virksomme Ord

 • Drømmen i oppfyllelse

  Jeg har lyst å si til alle våre valgmedarbeidere, både her og rundt omkring i landet, til våre velgere, til våre tillitsvalgte, til våre folkevalgte som alle har stått på og jobbet knallhardt i denne valgkampen: Jeg hadde en drøm, da jeg gikk inn i valgkampen i år. Og den drømmen var at den siste gangen jeg var partileder og parlamentarisk leder, skulle vi gjøre det beste valget noensinne i Fremskrittspartiets historie.

 • Sluttappell

  Kjære velgere. La meg avslutningsvis på nytt ta opp holdningsspørsmålet.

 • Enkeltmennesket og det frie marked

  Varaordfører, kommunalråd, fylkesutvalgsmedlem, bygningsrådsformenn, formannsskapsmedlemmer, skolestyreformenn, bydelsutvalgsformenn, skolestyre- og fylkesskolestyrerepresentanter, landbruksstyremedlemmer, kommunestyremedlemmer, fylkestingsmedlemmer! Dirigent, ærede landsmøte, la meg begynne min landsmøtetale på samme måte som i 1982: Gratulerer med valgresultatet 1983! På vårt landsmøte i Sandefjord for et år siden, fastsatte vi vårt mål for lokalvalget høsten 1983. Vi skulle nå 6 % ved fylkestingsvalget, bli større enn SV og puste Senterpartiet i nakken.

  Fra SNL

 • Carl I. Hagen

  Carl I. Hagen er en norsk politiker fra Fremskrittspartiet som var partileder i perioden 1978–2006. Han har siden 1974 vært stortingsrepresentant for Oslo i flere perioder. Fra 2021 er han stortingsrepresentant for Oppland. Hagen har vært en av de sentrale norske politikere gjennom flere tiår, og han ledet Fremskrittspartiet frem til å bli et av Norges største partier.

 • Carl I. Hagen

  Carl I. Hagen er vår første postmoderne politiker. Han forstod tidlig mediesamfunnet og spilte effektivt på de muligheter de moderne massemedier gav i en tid da partiorganisasjonene fikk stadig mindre betydning som kontaktledd mellom elite og velgere. 1978 ble Hagen leder av Fremskrittspartiet. Hans base var Stortinget, der han trivdes både i korridorene, i komitérommene og i salen.