Raftohuset viser prisbelønnet dokumentar — On a tightrope

Fredag 7. september ønsker vi velkommen til Kulturnatt 2007 på Raftohuset.

Kul­tur­nat­ten skal være en anled­ning for pub­likum til å oppleve Bergens kul­turin­sti­tusjon­er på en ny og spen­nende måte. I 10 år har Rafto­huset arbei­det for å fremme men­neskerettighetene og ved den anled­ning inviter­er vi til vis­ning av doku­mentaren “On a tightrope”. Det vil bli en pre­sen­tasjon før hver filmvis­ning, om Kina, uig­urenes ret­tigheter og bak­grun­nen for vårt arbei­de med dokumentarfilmen.

Rafto­huset, Men­neskerettighetenes plass 1.

Dørene åpn­er klokken 18.00, inngang er gratis.

 

PROGRAM

18.30: Pre­sen­tasjon av Rafto­husets arbeid med Kina, uig­urenes ret­tigheter og bak­grun­nen for vårt arbeid med doku­mentaren «On a tightrope».

19.00: Filmvis­ning: «On a tightrope» (ca. 70 min).

 

20.30: Pre­sen­tasjon av Rafto­husets arbeid med Kina, uig­urenes ret­tigheter og bak­grun­nen for vårt arbeid med doku­mentaren «On a tightrope».

21.00: Filmvis­ning: «On a tightrope» (ca. 70. min).

 

VELKOMMEN!

Hilsen Stif­telsen Egil Raftos Hus

TEMA

K

ina

34 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen