EU-kommisjonen

Europakommisjonen (også kalt EU-kommisjonen) er en av Den europeiske unions institusjoner. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • EU-kommisjonen

  EU-kommisjonen, eller Europakommisjonen, er et av styringsorganene i EU, ved siden av Rådet (tidligere Ministerrådet), Europaparlamentet, EU-domstolen og Det europeiske råd.Kommisjonen har som oppgave å forberede saker og stille forslag til Rådet og Parlamentet, men har også en betydelig egen vedtaksmyndighet. Dessuten er det Kommisjonens oppgave å overvåke at all EU-lovgivning overholdes av medlemslandene..

 • Polens politiske system

  Polen ble republikk i 1918 og var fra 1945 til 1989 en kommunistisk og Sovjet-dominert folkerepublikk. En ny forfatning ble vedtatt i 1997. Ifølge denne er landet en demokratisk enhetsstat. Statsoverhodet er en president, valgt direkte i allmenne valg for fem år, med mulighet for ett gjenvalg.Presidenten har utøvende funksjoner, spesielt i sikkerhetsspørsmål og i utenrikspolitiske spørsmål, men det har vært en viss rivalisering mellom president og statsminister.

  Fra wikipedia

 • Den europeiske union

  Den europeiske union (EU eller Europaunionen) er et traktatfestet statsforbund inngått mellom 28 demokratiske nasjonalstater i Europa.

 • Europakommisjonen

  Europakommisjonen (også kalt EU-kommisjonen) er en av Den europeiske unions institusjoner.

 • EØS

  Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS) er et samarbeid inngått mellom Den europeiske union (EU) og tre av fire medlemsstater i Det europeiske frihandelsforbunds (EFTA).