EU-kommisjonen

Europakommisjonen (også kalt EU-kommisjonen) er en av Den europeiske unions institusjoner. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • EU-kommisjonen

  EU-kommisjonen, eller Europakommisjonen, er et av styringsorganene i EU, ved siden av Rådet (tidligere Ministerrådet), Europaparlamentet, EU-domstolen og Det europeiske råd. Kommisjonen har som oppgave å forberede saker og stille forslag til Rådet og Parlamentet, men har også en betydelig egen vedtaksmyndighet. Dessuten er det Kommisjonens oppgave å overvåke at all EU-lovgivning overholdes av medlemslandene.

 • Polens politiske system

  Polen er en demokratisk enhetsstat. Det ble vedtatt i en ny forfatning i 1997. Statsoverhodet er en president, valgt direkte i allmenne valg for fem år, med mulighet for ett gjenvalg. Før dette var Polen en republikk fra 1918 og en kommunistisk og Sovjet-dominert folkerepublikk fra 1945 til 1989. Presidenten har utøvende funksjoner, spesielt i sikkerhetsspørsmål og i utenrikspolitiske spørsmål, men det har vært en viss rivalisering mellom president og statsminister.

  Fra wikipedia

 • Datalagringsdirektivet

  Datalagringsdirektivet, ofte forkortet til DLD, er et kortnavn på EU-direktiv 2006/24/EF. Det påbyr lagring av nærmere angitte abonnements-, lokaliserings- og trafikkdata, også kalt metadata.

 • Den europeiske union

  Den europeiske union (EU) er et traktatfestet statsforbund inngått mellom 27 demokratiske nasjonalstater i Europa.

 • Europakommisjonen

  Europakommisjonen (også kalt EU-kommisjonen) er en av Den europeiske unions institusjoner.