Hatefulle ytringer

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra wikipedia

 • Hatefull ytring

  Hatefull ytring eller diskriminerende ytring er i generell forstand enhver ytring eller annen kommunikasjonsform som nedverdiger en person eller en gruppe på grunnlag av hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse, religion eller livssyn, eller homofile legning, seksuelle orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk, eller nedsatte funksjonsevne.

 • Lars Thorsen

  Lars Thorsen (født 1966) er lederen av den anti-islamske grupperingen Stopp islamiseringen av Norge (SIAN).

 • Tore Tvedt

  Tore Wilhelm Tvedt (født 1943) er grunnlegger av den nynazistiske og nyreligiøse organisasjonen Vigrid.

Mer om Hatefulle ytringer fra Vox Publicas arkiv