Hatefulle ytringer

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • diskriminerende ytringer

  Diskriminerende ytringer er ytringer som går ut over andre og som er belagt med straffeansvar. De aller fleste ytringer er tillatte i Norge, og ytringsfrihet er et avgjørende prinsipp i norsk lovgivning. Men denne er ikke absolutt. Det er straffbart å komme med grove hatefulle eller diskriminerende ytringer mot enkeltpersoner. Dette er lovfestet i straffelovens § 185, som dermed begrenser ytringsfriheten i Grunnloven § 100.

 • hatefulle ytringer

  Hatefulle eller diskriminerende ytringer rettet mot enkeltpersoner er i Norge straffbart. Dette er lovfestet i straffelovens § 185, som dermed begrenser ytringsfriheten. Den normale straffereaksjonen er bøter. Les mer om hva som omfattes i artikkelen diskriminerende ytringer. .

  Fra wikipedia

 • Hatefull ytring

  Hatefull ytring eller diskriminerende ytring er i generell forstand enhver ytring eller annen kommunikasjonsform som nedverdiger en person eller en gruppe på grunnlag av rase, kjønn, etnisitet, nasjonalitet, religion, seksuell legning eller andre kjennetegn.

 • Lars Thorsen

  Lars Thorsen (født 1966) er lederen av den anti-islamske grupperingen Stopp islamiseringen av Norge (SIAN).

 • Shaun Henrik Matheson

  Shaun Henrik Matheson (født 13.

Mer om Hatefulle ytringer fra Vox Publicas arkiv