Hatefulle ytringer

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • diskriminerende ytringer

  De aller fleste ytringer er tillatte i Norge, og ytringsfrihet er et avgjørende prinsipp i norsk lovgivning. Men denne er ikke absolutt. Det er straffbart å komme med grove hatefulle eller diskriminerende ytringer mot enkeltpersoner. Dette er lovfestet i straffelovens § 185, som dermed begrenser ytringsfriheten (Grunnloven § 100). Paragrafen kalles også rasismeparagrafen, men denne betegnelsen er upresis: Lovparagrafen er ikke bare rettet mot rasistiske ytringer som rammer individer med en annen hudfarge eller annen etnisk eller nasjonal opprinnelse.

 • hatefulle ytringer

  Hatefulle eller diskriminerende ytringer mot enkeltpersoner er i Norge straffbart. Dette er lovfestet i straffelovens § 185, som dermed begrenser ytringsfriheten. Les mer i artikkelen diskriminerende ytringer..

  Fra wikipedia

 • J.K. Rowling

  Joanne «Jo» Rowling (født 31.

 • Shaun Henrik Matheson

  Shaun Henrik Matheson (født 13.

 • Transekskluderende radikalfeminisme

  Transekskluderende radikalfeminisme, også kjent under akronymet TERF eller terf, er et begrep og en retning innen radikalfeminisme som hevder at transkvinner ikke er (ekte) kvinner og som er kjennetegnet av motstand mot lovgivning og utviklingstrekk som anerkjenner transpersoner.

Mer om Hatefulle ytringer fra Vox Publicas arkiv