Hatefulle ytringer

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • diskriminerende og hatefulle ytringer

  Med diskriminerende og hatefulle ytringer menes ytringer som er straffbare fordi de har et kvalifisert krenkende innhold. Straffeloven § 185 slår fast at «Med diskriminerende eller hatefull ytring menes det å true eller forhåne noen, eller fremme hat, forfølgelse eller ringeakt overfor noen» på grunn av personens gruppebaserte tilhørighet. Gruppebasert tilhørighet kan for eksempel være hudfarge eller nasjonal eller etnisk opprinnelse, religion eller livssyn, seksuell orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk, eller nedsatt funksjonsevne.

 • hatefulle ytringer

  Hatefulle eller diskriminerende ytringer rettet mot enkeltpersoner er i Norge straffbart. Dette er lovfestet i straffelovens § 185, som dermed begrenser ytringsfriheten. Den normale straffereaksjonen er bøter. Les mer om hva som omfattes i artikkelen diskriminerende ytringer.

  Fra wikipedia

 • Hatefull ytring

  Hatefull ytring eller diskriminerende ytring er i generell forstand enhver ytring eller annen kommunikasjonsform som nedverdiger en person eller en gruppe på grunnlag av rase, kjønn, etnisitet, nasjonalitet, religion, seksuell legning eller andre kjennetegn.

 • Shaun Henrik Matheson

  Shaun Henrik Matheson (født 13.

 • Tore Tvedt

  Tore Wilhelm Tvedt (født 1943) er grunnlegger av den nynazistiske og nyreligiøse organisasjonen Vigrid.

Mer om Hatefulle ytringer fra Vox Publicas arkiv