Hatefulle ytringer

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • diskriminerende og hatefulle ytringer

  Diskriminerende og hatefulle ytringer er ytringer som går ut over andre og som er belagt med straffeansvar.Straffeloven § 185 slår fast at «[m]ed diskriminerende eller hatefull ytring menes det å true eller forhåne noen, eller fremme hat, forfølgelse eller ringeakt overfor noen» på grunn av personens gruppebaserte tilhørighet. Gruppebasert tilhørighet kan for eksempel være hudfarge eller nasjonal eller etnisk opprinnelse, religion eller livssyn, seksuell orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk, eller nedsatt funksjonsevne.I praksis er bestemmelsen forstått slik at den etablerer forbud mot ytringer som har en kvalifisert krenkende karakter.

 • hatefulle ytringer

  Hatefulle eller diskriminerende ytringer rettet mot enkeltpersoner er i Norge straffbart. Dette er lovfestet i straffelovens § 185, som dermed begrenser ytringsfriheten. Den normale straffereaksjonen er bøter. Les mer om hva som omfattes i artikkelen diskriminerende ytringer. .

  Fra wikipedia

 • Hatefull ytring

  Hatefull ytring eller diskriminerende ytring er i generell forstand enhver ytring eller annen kommunikasjonsform som nedverdiger en person eller en gruppe på grunnlag av rase, kjønn, etnisitet, nasjonalitet, religion, seksuell legning eller andre kjennetegn.

 • Lars Thorsen

  Lars Thorsen (født 1966) er lederen av den anti-islamske grupperingen Stopp islamiseringen av Norge (SIAN).

 • Rasismeparagrafen

  Rasismeparagrafen er i Norge et tilnavn på § 185 i straffeloven av 2005 som forbyr diskriminerende eller hatefull ytringer rettet mot noens hudfarge, etnisitet, religion, livssyn, seksuelle legning eller funksjonshemning.

Mer om Hatefulle ytringer fra Vox Publicas arkiv