Kommunikasjon

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • kommunikasjon

  Kommunikasjon er det å formidle og dele ideer og informasjon, for eksempel ved hjelp av språk. Noen former for kommunikasjon som er dekket av andre artikler: Elektronisk kommunikasjon hører inn under kommunikasjonsteknologi. Det teoretiske grunnlaget for slik informasjonsoverføring kalles informasjonsteori. Massekommunikasjon er kommunikasjon som foregår via massemedier.

 • kommunikasjon

  Kommunikasjon er utveksling av informasjon (opplysninger, meninger, behov, ønsker og så videre) mellom individer og grupper. Språket er i denne forbindelse langt det viktigste middel, og studiet av språkets psykologiske betydning har utviklet seg til en egen spesialitet, språkpsykologi. Mimikk, gester, følelsesuttrykk, kroppsholdninger og kroppsspråk kan betraktes som alternative, ofte utfyllende eller korrigerende kommunikasjonsmidler.Et fellestrekk ved alle former for informasjonsutveksling er at det foregår et samspill mellom sender og mottaker (se kommunikasjonsteori).

  Fra wikipedia

 • Avatar (kommunikasjon)

  En avatar er en 3D-modell eller et bilde som representerer brukeren på internett.

 • Kommunikasjon

  Kommunikasjon (fra latin: communicare, «gjøre felles») har betydninger som «å melde, meddele, underrette om, stå i forbindelse med» og er en betegnelse på overføring eller utveksling av informasjon eller kunnskap mellom ulike mennesker og dyr.

 • Spinn (kommunikasjon)

  Spinn eller spin er profesjonell markedsføring av politikk, politikere og menings- og idébaserte fenomener.