Kommunikasjon

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Norsk Oljemuseum

  Satelitt-antennen for kommunikasjon med fastlandet

 • Bilde: Norsk Oljemuseum

  Fra utstyrsrommet for kommunikasjon på 2/4 Tank

 • Bilde: Norsk Oljemuseum

  Fra utstyrsrommet for kommunikasjon på 2/4 Tank

 • Bilde: Norsk Oljemuseum

  Fra utstyrsrommet for kommunikasjon på 2/4 Tank

  Fra SNL

 • kommunikasjon

  Kommunikasjon er det å formidle og dele ideer og informasjon, for eksempel ved hjelp av språk.Noen former for kommunikasjon som er dekket av andre artikler: Elektronisk kommunikasjon hører inn under kommunikasjonsteknologi. Det teoretiske grunnlaget for slik informasjonsoverføring kalles informasjonsteori. Massekommunikasjon er kommunikasjon som foregår via massemedier.

 • kommunikasjon

  Kommunikasjon, utveksling av informasjon (opplysninger, meninger, behov, ønsker og så videre) mellom individer og grupper. Språket er i denne forbindelse langt det viktigste middel, og studiet av språkets psykologiske betydning har utviklet seg til en egen spesialitet, se språkpsykologi. Mimikk, gester, følelsesuttrykk, kroppsholdninger og rollespill kan betraktes som alternative, ofte utfyllende eller korrigerende kommunikasjonsmidler.

  Fra wikipedia

 • Kommunikasjon

  Kommunikasjon (fra latin: communicare, «gjøre felles») har betydninger som «å melde, meddele, underrette om, stå i forbindelse med» og er en betegnelse på overføring eller utveksling av informasjon eller kunnskap mellom ulike mennesker og dyr.

 • Videregående skole

  Videregående skole (eller VGS) er den delen av videregående opplæring som foregår i skole.

 • Visuell kommunikasjon

  Visuell kommunikasjon er formidling av ideer og informasjon ved hjelp av bilder og synsinntrykk.