FORFATTER

Linda Elen Olsen

Stipendiat i webstudier ved Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen. Er i gang med en doktorgrad som omhandler ulike gruppers bruk og erfaringer av to sosiale nettverkstjenester: LinkedIn og Facebook.

http://www.uib.no/personer/Linda.Olsen


1 bidrag