Kunst

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Virksomme Ord

 • Kunst og makt

  Det er en glede for meg å komme hit ved semesteråpningen ved Statens kunstakademi. Besøket skjer mot en bestemt bakgrunn:

 • 150 år i tjeneste for norsk kultur

  Kjære teatervenner, Denne andre dagen i et nytt årtusen feirer vi en merkedag i norsk historie: Det er 150 år siden Ole Bull grunnla sitt Norske Theater, som fra 1876 har hatt navnet Den Nationale Scene - det eldste norske teater med en nesten ubrutt kontinuitet som kraftsentrum i vårt kulturliv. I 1850 hadde Ole Bull for lengst fått sitt gjennombrudd som en internasjonalt berømt fiolin-virtuos, og høstet triumfer på turnéer i Europa og USA.

 • På toppen av vårt kulturelle grunnfjell

  Statsråd Fylkesmenn Ordfører Kjære alle sammen! Edvard Munch sier et sted: Ja, dette kan nok bli godt med tiden. Det mangler bare noen små feil, for å bli riktig godt.

  Fra SNL

 • kunst

  Kunst er en visuell gjenstand eller en annen type sansbart fenomen som er laget ved hjelp av kunnskap, ferdighet og fantasi. Kunst kan påvirke og utfordre publikums følelser, intellektuelle innsikt og estetiske sensitivitet. .

 • romersk kunst

  Romersk kunst er kunsten som ble fremstilt i Romerriket. Romersk kunst dateres normalt fra ca. 500 fvt. til ca. 500 evt., en periode på omkring tusen år, med kontinuerlige endringer i forutsetninger, tradisjoner og trender. Romersk kunst var først og fremst visuelle fremstillinger i skulptur, mosaikk, maleri, keramikk, glass- og metallkunst. Kunsten er karakterisert av forsøk på å fortelle om historiske hendelser og situasjoner, og realistiske portretter.

  Fra wikipedia

 • Abstrakt kunst

  Abstrakt kunst er en kunstbetegnelse som benyttes om nonfigurativ kunst, det vil si malerkunst eller skulpturer som ikke forestiller eller etterligner gjenstander.

 • Entartete Kunst

  Artikkelen handler om nazistenes negative syn på «degenerert kunst».

 • Kunst

  Kunst er en fellebetegnelse på menneskeskapte fenomener som blir laget for å dekorere og for å dele en opplevelse, fortelling eller følelse.