Kunst

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • kunst

  Kunst er en visuell gjenstand eller en annen type sansbart fenomen som er laget ved hjelp av kunnskap, ferdighet og fantasi. Kunst kan påvirke og utfordre publikums følelser, intellektuelle innsikt og estetiske sensitivitet.

 • romersk kunst

  Romersk kunst er kunsten som ble fremstilt i Romerriket. Romersk kunst dateres normalt fra cirka 500 fvt. til cirka 500 evt., en periode på omkring tusen år, med kontinuerlige endringer i forutsetninger, tradisjoner og trender. Romersk kunst var først og fremst visuelle fremstillinger i skulptur, mosaikk, maleri, keramikk, glass- og metallkunst. Kunsten er karakterisert av forsøk på å fortelle om historiske hendelser og situasjoner, og realistiske portretter.

  Fra wikipedia

 • Abstrakt kunst

  Abstrakt kunst er en kunstbetegnelse som benyttes om nonfigurativ kunst, det vil si malerkunst eller skulpturer som ikke forestiller eller etterligner gjenstander.

 • Entartete Kunst

  Artikkelen handler om nazistenes negative syn på «degenerert kunst».

 • Kunst

  Kunst er en fellesbetegnelse på menneskeskapte fenomener som blir laget for å dekorere og for å dele en opplevelse, fortelling eller følelse.