Kunst

Akademisk kunst er en stil innenfor maleri og skulptur på 1700 og 1800-tallet slik den ble praktisert ved ulike europeiske akademier og universiteter. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Telemark Museum

  Kunst

 • Bilde: Haugalandmuseene

  Skutebilde - Kunst

 • Bilde: Nord-Troms Museum

  Kunst

 • Bilde: Haugalandmuseene

  Gruppebilde - kunst

  Fra Virksomme Ord

 • Kunst og makt

  Det er en glede for meg å komme hit ved semesteråpningen ved Statens kunstakademi. Besøket skjer mot en bestemt bakgrunn:

 • 150 år i tjeneste for norsk kultur

  Kjære teatervenner, Denne andre dagen i et nytt årtusen feirer vi en merkedag i norsk historie: Det er 150 år siden Ole Bull grunnla sitt Norske Theater, som fra 1876 har hatt navnet Den Nationale Scene - det eldste norske teater med en nesten ubrutt kontinuitet som kraftsentrum i vårt kulturliv. I 1850 hadde Ole Bull for lengst fått sitt gjennombrudd som en internasjonalt berømt fiolin-virtuos, og høstet triumfer på turnéer i Europa og USA.

 • På toppen av vårt kulturelle grunnfjell

  Statsråd Fylkesmenn Ordfører Kjære alle sammen! Edvard Munch sier et sted: Ja, dette kan nok bli godt med tiden. Det mangler bare noen små feil, for å bli riktig godt.

  Fra SNL

 • kunst

  Kunst, kulturytring hvor utførelsen gjerne krever spesiell kunnskap og ønske om å bruke denne og individuelt tilpasse den til en situasjon og hensikt.Kunst i vid betydning står for spesiell ferdighet og dyktighet på vidt forskjellige felter. Noen vil for eksempel si at Lionel Messi er en kunstner på fotballbanen.I snevrere betydning betegner det skapende eller utøvende, tolkende estetisk virksomhet, for eksempel dans, musikk, litteratur, billedkunst.Når ordet brukes uten presisering menes gjerne billedkunst som maleri, skulptur, tegning og grafikk, eventuelt sammen med fotografi, kunsthåndverk og arkitektur.Nyere uttrykksformer som happening, performance, installasjon, video- og datakunst regnes også med..

 • islamsk kunst og arkitektur

  Den islamske kunsten er utbredt i land med innbyrdes svært ulik kulturbakgrunn. Til tross for dette er den ganske enhetlig. Det sammenbindende elementet er religionen, det vil si Muhammads lære slik den er formulert i Koranen og hadith (tradisjon).De arabiske erobrerne begynte sin ekspansjon omkring 630, og allerede på begynnelsen av 1000-tallet hadde de lagt under seg store deler av Midtøsten, Egypt, Nord-Afrika og Spania.

  Fra wikipedia

 • Akademisk kunst

  Akademisk kunst er en stil innenfor maleri og skulptur på 1700 og 1800-tallet slik den ble praktisert ved ulike europeiske akademier og universiteter.

 • De skjønne kunster

  De skjønne kunster (les beaux-arts, fine art), iblant skjønn kunst, aikter til - i kontrast till brukskunst - tradisjonelt de kunstneriske uttrykk hvis fremste innretning er estetiske eller med estetikken forenlige verdier, hvorav følgende fem kunster pleier å medregnes: De bildende kunster: Maleri Skulptur Arkitektur De lydende kunster: Poesi MusikkDen tradisjonelle definisjonen ekskluderer andre kunstarter som av visse senere er kommet til å innregnes som skjønnkunst.

 • Kunstig nevralt nettverk

  Kunstig nevralt nettverk, eller bare nevralt nettverk, brukes som benevnelse på en sterkt forenklet etterligning av biologisk nervevev fra hjernen eller det sensoriske system.