Lokalavis

En lokalavis er en avis med et avgrenset geografisk nedslagsfelt. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • lokalavis

  Lokalavis er en avis med et begrenset dekningsområde, for eksempel en by eller en kommune. De fleste norske aviser er lokalaviser og utgis enten digitalt, på papir eller begge deler. Lokalavisene er viktige i norske lokalsamfunn. De har stor betydning for lokaldemokratiet og bidrar til å skape identitet og tilhørighet. Norge er det landet i verden som har flest aviser i forhold til folketallet, og de fleste kommuner har minst én lokalavis.

 • Landslaget for lokalaviser

  Landslaget for lokalaviser er ein organisasjon skipa i 1976 for å styrkje lokalavisene.Landslaget for lokalaviser (LLA) vart skipa på Voss 15. mai 1976 med det føremålet å styrkje lokalavisene, slik at dei kan tene og stimulere demokratiet, kulturen og næringslivet i lokalsamfunna. Skipingsnamnet var Landslaget for norske bygde- og bydelsblad. Året etter vart namnet endra til Landslaget for norske bygdeblad, og i 1983 tok organisasjonen namnet Landslaget for lokalaviser.Initiativet til organisasjonen vart teke av Ingolv Vevatne, styremedlem i avisa Grannar i Etne i Vestland.

  Fra wikipedia

 • Lokalavis

  En lokalavis er en avis med et avgrenset geografisk nedslagsfelt.

 • Oslo

  Oslo (tidligere Christiania eller Kristiania; sørsamisk: Oslove) er Norges hovedstad, minste fylke i areal og mest folkerike by.

 • Årets lokalavis

  Årets lokalavis er en utmerkelse som deles ut hvert år av Landslaget for Lokalaviser, som en utmerkelse til en av organisasjonens medlemsaviser.