Lokalavis

En lokalavis er en avis med et avgrenset geografisk nedslagsfelt. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • lokalavis

  Lokalavis er en avis med et begrenset dekningsområde, for eksempel en by eller en kommune. De fleste norske aviser er lokalaviser og utgis enten digitalt, på papir eller begge deler. Norge er det landet i verden som har flest aviser i forhold til folketallet, og de fleste kommuner har minst én lokalavis. I de aller fleste kommunene har den mest utbredte lokalavisen en husstandsdekning på 30 prosent eller mer.

 • Lokalavisa Trysil – Engerdal

  Lokalavisa Trysil – Engerdal er en lokalavis som utkommer i Trysil. Avisen ble grunnlagt i 2005 og eies av av Hamar Media AS. Største eier i Hamar Media AS er Amedia lokal AS. Øvrige eiere er ulike avdelinger av Fellesforbundet og flere Arbeiderpartilag. Avisen dekker kommunene Trysil og Engerdal. .

  Fra wikipedia

 • Liste over danske aviser

  Liste over danske aviser:

 • Lokalavis

  En lokalavis er en avis med et avgrenset geografisk nedslagsfelt.

 • Årets lokalavis

  Årets lokalavis er en utmerkelse som deles ut hvert år av Landslaget for Lokalaviser, som en utmerkelse til en av organisasjonens medlemsaviser.