Medier

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • massemedier

  Massemedier er teknologiske meddelelsesmidler som gjør det mulig å nå et stort og sammensatt publikum på kort tid innenfor et geografisk vidt område. De viktigste massemediene var lenge begrenset til  presse, radio og fjernsyn. De når fortsatt ut til store grupper på veldig kort tid og brukes daglig av store deler av befolkningen. Etter årtusenskiftet har den digitale revolusjonen skapt grunnlag for mektige og mangeartede informasjonskonsern, med Google i spissen, som formidler nyheter og annonser i et omfang som er skjedd på bekostning av tradisjonelle mediers inntektskilder.

 • medier i Serbia

  Som EU-kandidatland overvåkes mediesituasjonen i Serbia av EU. En lang rekke kritikkverdige og problematiske forhold dokumenteres regelmessig uten at EU nødvendigvis har verktøy som er sterke nok for å påvirke situasjonen på en tilfredsstillende måte. I utgangspunkt positive lovendringer må også omsettes for å få virkning, noe som ikke nødvendigvis er tilfelle.

  Fra wikipedia

 • Medier

  Medier er flertallsformen av ordet medium, og kan ha flere betydninger: Spiritistiske medier – personer som formidler budskap i magisk eller mystisk sammenheng, for eksempel fra døde Massemedier – aviser, fjernsyn, internett osv.

 • Medier i Norge

  Medier i Norge er en oversikt over de største mediene i Norge etter type.

 • Sosiale medier

  Sosiale medier er tjenester på Internett som ikke skiller mellom produsenter og konsumenter av innhold – innholdet lages i stor grad av brukerne selv – og som legger til rette for «mange til mange-kommunikasjon».