Mediestøtteutvalget

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Olav Terje Bergo

  Olav Terje Bergo er en norsk journalist, redaktør og organisasjonsmann. Han var sjefredaktør i Bergensavisen (BA) i 1983-2009, hvor han fra 1986 også var administrerende direktør.Bergo ble utdannet som siviløkonom fra Norges Handelshøyskole i Bergen i 1971. Han var forsker ved Norsk Regnesentral fra 1971 til 1975, og ga sammen med forskningssjef Kristen Nygaard ut en rekke bøker (se litteraturlisten).

 • Yngve Slettholm

  Yngve Slettholm er en norsk kulturadministrator, lærer, komponist og politiker. Han har siden 2006 vært administrerende direktør i Kopinor og siden 2019 president i International Federation of Reproduction Rights Organisations (IFRRO) hvor Kopinor er medlem.Slettholm har vært nestleder i Oslo Kristelig Folkeparti og var statssekretær i Kultur- og kirkedepartementet i perioden 2001 til 2005..

  Fra wikipedia

 • NOU 2010: 14, Mediestøtteutvalget

  NOU 2010: 14 Lett å komme til orde, vanskelig å bli hørt – en moderne mediestøtte var en norsk offentlig utredning.

 • NOU 2017: 7, Mediemangfoldsutvalget

  NOU 2017: 7 «Det norske mediemangfoldet – en styrket mediepolitikk for borgerne» er en norsk offentlig utredning (NOU) fra et utvalgt som ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 18.

 • Tanja Storsul

  Tanja Storsul (født 13.

Mer om Mediestøtteutvalget fra Vox Publicas arkiv