Mediestøtteutvalget

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

    Fra SNL

  • Olav Terje Bergo

    Olav Terje Bergo er en norsk journalist, redaktør og organisasjonsmann. Han var sjefredaktør i Bergensavisen (BA) i 1983-2009, hvor han fra 1986 også var administrerende direktør. Bergo ble utdannet som siviløkonom fra Norges Handelshøyskole i Bergen i 1971. Han var forsker ved Norsk Regnesentral fra 1971 til 1975, og ga sammen med forskningssjef Kristen Nygaard ut en rekke bøker (se litteraturlisten).

  • Yngve Slettholm

    Yngve Slettholm, norsk kulturadministrator, komponist og politiker (KrF). Ynge Slettholm har diplomeksamen i komposisjon fra Norges musikkhøgskole 1980 og Ph.D. i musikk fra State University of New York. Han har arbeidet som førsteamanuensis og prorektor ved Norges musikkhøgskole og vært dirigent for Templet Hornorkester,  Frelsesarmeen. Siden 1980 har han egen virksomhet som komponist og var leder av Ny Musikk 1982-86.

Mer om Mediestøtteutvalget fra Vox Publicas arkiv