Mediestøtteutvalget

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

    Fra SNL

  • Olav Terje Bergo

    Olav Terje Bergo er en norsk journalist, redaktør og organisasjonsmann. Han var sjefredaktør i Bergensavisen (BA) i 1983-2009, hvor han fra 1986 også var administrerende direktør. Bergo ble utdannet som siviløkonom fra Norges Handelshøyskole i Bergen i 1971. Han var forsker ved Norsk Regnesentral fra 1971 til 1975, og ga sammen med forskningssjef Kristen Nygaard ut en rekke bøker (se litteraturlisten).

  • Yngve Slettholm

    Yngve Slettholm er en norsk kulturadministrator, komponist og politiker for Kristelig Folkeparti . Ynge Slettholm har diplomeksamen i komposisjon fra Norges musikkhøgskole fra 1980 og doktorgrad i musikk fra State University of New York. Han har arbeidet som førsteamanuensis og prorektor ved Norges musikkhøgskole og vært dirigent for Templet Hornorkester i Frelsesarmeen .

Mer om Mediestøtteutvalget fra Vox Publicas arkiv