Momsfritak

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • danseband

  Danseband er en sjanger innen svensk og norsk populærmusikk. Sjangeren oppstod i Sverige på 1960-tallet og spredte seg til Norge samme tiår. Danseband spiller musikk til samværsdans i par, stort sett swing. Sjangeren er veldig populær, men har møtt motstand fra store deler av kulturlivet. Noen av de viktigste dansebandene er Sven-Ingvars, Ole Ivars, Vikingarna og Vassendgutane.

 • Det litterære systemet i Norge

  Det litterære systemet i Norge er et sosialt, økonomisk og kulturpolitisk system som gjelder produksjon og distribusjon av bøker, og diskusjoner om bøker. Systemet omfatter forfattere, forleggere, bokhandlere, bibliotek, litteraturkritikk, organisasjoner og myndigheter. De 473 bokhandlene i Norge solgte i 2023 7,4 millioner papirbøker, fordelt på 49 000 ulike titler.

  Fra wikipedia

 • Alternative medier

  Alternative medier er massemedier som ikke er del av sentrale og etablerte virksomheter innen kommunikasjon og nyhetsformidling.

 • Pressestøtte

  Pressestøtte er en ordning der avisbedrifter mottar direkte og indirekte statsstøtte.

 • Slepp nynorsken til!

  Slepp nynorsken til!