Momsfritak

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra wikipedia

 • Avis

  Avis er tradisjonelt en mangfoldiggjort (trykt) publikasjon på papir med varierende format bestående av tekst og eventuelt også bilder, med regelmessig utgivelsesfrekvens der innholdet tradisjonelt har hatt vekt på nyheter.

 • Elbil

  En elbil eller elektrisk bil er en bil som drives av elektrisitet.

 • Pressestøtte

  Pressestøtte er en ordning der avisbedrifter mottar direkte og indirekte statsstøtte.