Momsfritak

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • lydbok

  Lydbok, bok innlest på CD. Var tidligere stort sett begrenset til bruk i biblioteker for blinde og svaksynte, men har i 1990-årene fått økt allmenn anvendelse. I takt med økt tilbud, større opplag, lavere pris (momsfritak i 1995) og bedret distribusjon gjennom bibliotek og bokhandel har bruken økt betydelig. Største norske utgiver er Lydbokforlaget A/S..

  Fra wikipedia

 • Pressestøtte

  Pressestøtte er en ordning der avisbedrifter mottar direkte og indirekte statsstøtte.

 • Se og Hør

  Se også Se og Hør (Danmark)Se og Hør er et av Norges største ukeblader.

 • Slepp nynorsken til!

  Slepp nynorsken til!

Mer om Momsfritak fra Vox Publicas arkiv