Nettmedier

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • presse

  Presse er en fellesbetegnelse for nyhetsmedier generelt, det vil si trykte medier som aviser og nyhetsmagasiner, men i dag også gjerne etermedier (radio og fjernsyn) og nettmedier. I noen sammenhenger brukes betegnelsen også om ukeblader og tidsskrifter, men det vanligste i dag er å betegne slike som ukepresse.Et lands presse kan sies å falle i to hovedgrupper, dagspressen (de trykte avisene) og den periodiske pressen på den ene siden, og eter- og nettmediene på den annen.Pressens primære oppgave er å formidle nyheter og gi informasjon og meningsytringer om aktuelle samfunnsanliggender.

 • antikva

  Antikva er vår viktigste og mest benyttede skriftform i løpende tekst, og er dermed vår skriftlige kulturs viktigste ansikt. Den har en håndskriftform fra renessansen og en romersk majuskelskrift fra antikken som forbilder. Antikvaskriftens mest karakteristiske formtrekk er seriffene og kontrasten i strekbildet. Antikvaskriften fikk sin grunnform allerede i boktrykkingens par første tiår midt på 1400-tallet, og har senere gjennomgått mange faser med påvirkning fra ulike stilperioder, ideologiske brytninger og enkeltpersoners kreative og visjonære grep.

  Fra wikipedia

 • Anmeldelse

  En anmeldelse er en journalistisk eller essayisk tekst som refererer og vurderer et kunstverk: en film, en bok, et teaterstykke, tv-program, billedkunst, videospill, musikkinnspillinger og konserter.

 • Medier i Norge

  Medier i Norge er en oversikt over de største mediene i Norge etter type.

 • New York Film Critics Circle

  New York Film Critics Circle (NYFCC) er en amerikansk organisasjon bestående av filmkritikere i New York.