Nettmedier

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • presse

  Presse er en fellesbetegnelse for nyhetsmedier generelt, det vil si trykte medier som aviser og nyhetsmagasiner, men i dag også gjerne etermedier (radio og fjernsyn) og nettmedier. I noen sammenhenger brukes betegnelsen også om ukeblader og tidsskrifter, men det vanligste i dag er å betegne slike som ukepresse. Et lands presse kan sies å falle i to hovedgrupper, dagspressen (de trykte avisene) og den periodiske pressen på den ene siden, og eter- og nettmediene på den annen.

 • Massemedier i Ukraina

  Ukrainske massemedier har gjennomgått fundamentale endringer siden landet ble uavhengig i 1991. De viktigste endringene har vært knyttet til overgangen fra sensur til full ytringsfrihet, utvikling av markedsøkonomi og åpning for privateide medier, og utviklingen av ukrainske medier i konkurranse med russiske. Utviklingen har ført til større grad av pressefrihet enn i mange av de andre nabolandene i det tidligere Sovjetunionen, men denne trues av private interesser som særlig bruker TV-stasjoner for å fremme sin politiske agenda.

  Fra wikipedia

 • 007 Spill

  007 Spill er en norsk spillside med gratis nettspill og spilltrailere.

 • Anmeldelse

  En anmeldelse er en journalistisk eller essayisk tekst som refererer og vurderer et kunstverk: en film, en bok, et teaterstykke, tv-program, billedkunst, videospill, musikkinnspillinger og konserter.

 • New York Film Critics Circle

  New York Film Critics Circle (NYFCC) er en amerikansk organisasjon bestående av filmkritikere i New York.