Pressens Faglige Utvalg

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Pressens Faglige Utvalg

  Fra SNL

 • Pressens faglige utvalg

  Pressens faglige utvalg er et utvalg oppnevnt av Norsk Presseforbund som skal overvåke og fremme den etiske og faglige standard i norsk presse, uavhengig om publisering skjer på papir, nett, radio, fjernsyn, mobil eller andre plattformer. Utvalget behandler klager over pressens atferd og kan også vurdere pressens klager over institusjoners, organisasjoners og personers behandling av pressens representanter.Pressens faglige utvalg har syv medlemmer.

 • Vær varsom-plakaten

  Vær varsom-plakaten, er sentrale, selvpålagte etiske retningslinjer for norsk presse, uavhengig om publisering skjer på papir, nett, radio, fjernsyn, mobil eller andre plattformer. Plakaten er vedtatt av Norsk Presseforbund.Vær varsom-plakaten inneholder blant annet bestemmelser om hvordan journalister skal oppføre seg overfor kilder, omtalte personer og sine foresatte. Plakatens siste ord er skrevet i versaler: "ORD OG BILDER ER MEKTIGE VÅPEN.

  Fra wikipedia

 • Pressens Faglige Utvalg

  Pressens Faglige Utvalg (PFU) er et klageorgan opprettet av Norsk Presseforbund med formål å overvåke og fremme den etiske og faglige standard i norsk presse (trykt presse, nettpublikasjoner, radio og fjernsyn).

 • Rodney Omdal Karlsen

  Rodney Omdal Karlsen (født 26.

 • Se og Hør

  Se også Se og Hør (Danmark)Se og Hør er et av Norges største ukeblader.