Posten

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • postverk

  Postverk er statlige eller private institusjoner som opprinnelig ble etablert for befordring av brev. Senere kom befordring av annen informasjon, blad, pakker, postkort, formidling av penger og utførelse av andre tjenester.Norge fikk et statlig postverk i 1647, se Postverket i Norge. I 2002 ble postverket omgjort til aksjeselskap, se Posten Norge.

 • Posten Norge

  Posten Norge AS er et statlig aksjeselskap som formidler meldinger, post, pakker og annet gods mellom mennesker, bedrifter, institusjoner og offentlige myndigheter i Norge, samt mellom Norge og utlandet.Posten Norge driver et omfattende transport- og distribusjonsapparat over hele landet, og er også etablert i utlandet. Konsernet er delt inn i flere virksomhetsområder, blant annet post, e-handel og logistikk, samt internasjonal logistikk.

  Fra wikipedia

 • Jyllands-Posten

  Morgenavisen Jyllands-Posten er en dansk avis grunnlagt i 1871.

 • PostNord

  PostNord AB er et svensk-dansk post- og logistikkforetak, stiftet som et svensk aksjeselskap med hovedkontor i Solna i Sverige.

 • Posten Norge

  Posten Norge AS er et norsk statseid konsern med midlertidig konsesjon til å drive postombæring i Norge.