Posten

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • postverk

  Postverk er statlige eller private institusjoner som opprinnelig ble etablert for befordring av brev. Senere kom befordring av annen informasjon, blad, pakker, postkort, formidling av penger og utførelse av andre tjenester. Norge fikk et statlig postverk i 1647, se Postverket i Norge. I 2002 ble postverket omgjort til aksjeselskap, se Posten Bring.

 • Postverket i Norge

  Postverk er statlige eller private institusjoner som utfører posttjenester. Postverket i Norge ble etablert i 1647 og noen år etter at Danmark, Sverige og Finland fikk sine nasjonale postverk. Nest etter sorenskriverembetet er postverket landets eldste statsinstitusjon. Postverket var i 349 år en statlig forvaltningsorganisasjon som i 1996 ble et særlovsselskap, og i 2002 omdannet til aksjeselskapet Posten Norge AS.

  Fra wikipedia

 • PostNord

  PostNord AB er et svensk-dansk post- og logistikkforetak, stiftet som et svensk aksjeselskap med hovedkontor i Solna i Sverige.

 • Posten Bring

  Posten Bring AS, tidligere Posten Norge AS, er et norsk statseid konsern med midlertidig konsesjon til å drive postombæring i Norge.

 • Posten Sverige

  Posten AB var Sveriges ledende postoperatør, og ble startet i 1636 av Axel Oxenstierna under navnet Kungliga Postverket.