Posten

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Telemark Museum

  Trykksak

 • Bilde: Norges Postmuseum

  interiør

 • Bilde: Egge Museum

  Innherreds-Posten

 • Bilde: Haugalandmuseene

  Interiør - Posten

  Fra SNL

 • postverk

  Postverk, i moderne forstand en institusjon (statlig eller privat) til befordring av brev og kort, trykksaker, pakker og til formidling av penger og informasjon. .

 • e-post

  E-post, dokumenter og meldinger som blir sendt over et datanettverk, fra en datamaskin til en annen. Mottaker og avsender leser og skriver sin post i en e-postleser, f.eks. Microsofts Outlook eller Apples Mail, der brukeren kan oppbevare, sortere og søke i sine meldinger. En e-post kan også ha vedlegg, som er egne dokumenter, musikkfiler, bilder eller data av annet format enn lesbar tekst.

  Fra wikipedia

 • E-post

  E-post, forkortelse for elektronisk post, også kalt e-mail eller mail etter engelsk, er en elektronisk posttjeneste der dokumenter og meldinger blir sendt fra en datamaskin til en annen over et datanettverk.

 • Posten Norge

  Posten Norge AS er et norsk statseid konsern med midlertidig konsesjon til å drive postombæring i Norge.

 • Østlands-Posten

  Østlands-Posten (ØP) er en dagsavis som kommer ut i Larvik i Vestfold.