Posten

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • postverk

  Postverk er en statlig eller privat institusjon som utfører posttjenester. Dette kan være befordring av brev og kort, trykksaker, pakker og formidling av penger og informasjon. I Norge har posttjenestene vært organisert av det som nå er aksjeselskapet Posten Norge siden 1647. Posttjenestene er underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. Regler om postformidling finnes i Lov om posttjenester (postloven) som trådte i kraft 1.

 • Posten Norge

  Posten Norge AS er et statlig aksjeselskap som har ansvar for å bringe meldinger, post og annet gods fra og til mennesker, bedrifter, institusjoner og offentlige myndigheter i Norge, samt mellom Norge og utlandet. Posten Norge driver et omfattende transport- og distribusjonsapparat over hele landet, og til og fra utlandet. Konsernet er delt inn i flere virksomhetsområder, blant annet post, e-handel, logistikk og internasjonal logistikk.

  Fra wikipedia

 • PostNord

  PostNord AB er et svensk-dansk post- og logistikkforetak, stiftet som et svensk aksjeselskap med hovedkontor i Solna i Sverige.

 • Posten Norge

  Posten Norge AS er et norsk statseid konsern med midlertidig konsesjon til å drive postombæring i Norge.

 • Posten Sverige

  Posten AB var Sveriges ledende postoperatør, og ble startet i 1636 av Axel Oxenstierna under navnet Kungliga Postverket.