Posten

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Telemark Museum

  Trykksak

 • Bilde: Norges Postmuseum

  interiør

 • Bilde: Egge Museum

  Innherreds-Posten

 • Bilde: Haugalandmuseene

  Interiør - Posten

  Fra SNL

 • postverk

  Postverk, i moderne forstand en institusjon (statlig eller privat) til befordring av brev og kort, trykksaker, pakker og til formidling av penger og informasjon..

 • e-post

  E-post, dokumenter og meldinger som blir sendt over et datanettverk, fra en datamaskin til en annen. Mottaker og avsender leser og skriver sin post i en e-postleser, f.eks. Microsofts Outlook eller Apples Mail, der brukeren kan oppbevare, sortere og søke i sine meldinger. En e-post kan også ha vedlegg, som er egne dokumenter, musikkfiler, bilder eller data av annet format enn lesbar tekst.

  Fra wikipedia

 • Norges postnumre

  Norges postnumre er firesifrede postkoder som beskriver en bys, en bydels eller et tettsteds geografiske plassering i Norge for å effektivisere og kvalitetssikre postsorteringen.

 • Posten Norge

  Posten Norge AS er et norsk statseid konsern med midlertidig konsesjon til å drive postombæring i Norge.

 • Postnummerkatalogen

  Postnummerkatalogen er en fortegnelse over Norges poststeder med postnummer, første gang utgitt i mars 1968 av Poststyret.