Reklame

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • reklame

  Reklame er enhver betalt og kommersielt motivert kommunikasjon av budskap om en idé, tjeneste eller produkt fra en identifiserbar avsender, i den hensikt å vekke oppmerksomhet, skape interesse, informere eller selge. Ifølge Statistas estimat ble det i 2020 brukt 763 milliarder dollar i verden på reklame. Reklame og markedsføring reguleres i første rekke av Lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår (markedsføringsloven) av 1.

 • skjult reklame

  Skjult reklame er reklame som er utformet på en slik måte at den framstår som noe annet, for eksempel redaksjonelt utarbeidet stoff, et innlegg i en avis eller på en blogg. Den norske Markedsføringsloven § 3 første ledd sier: «Markedsføring skal utformes og presenteres slik at den tydelig framstår som markedsføring.» Dette betyr at det skal gå klart fram at dette er reklame, og at reklamen ikke skal skjules som for eksempel personlige meninger gjennom et blogginnlegg, fiktive annonser, produkttester, reportasjer, eller annet.

  Fra wikipedia

 • Politisk TV-reklame

  Politisk TV-reklame er TV-reklame rettet mot massemarkedet for å fremme politiske synspunkter, saker, partier eller kandidater blant velgere, fortrinnsvis for å få gjennomslag i enkeltsaker eller vinne politiske valg.

 • Reklame

  Reklame er en form for budskap for å gjøre et produkt, et varemerke eller en tjeneste kjent for potensielle kunder.

 • TV-reklame

  TV-reklame er reklame som formidles til målgruppen med TV som medium.