Reklame

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • reklame

  Reklame er enhver betalt og kommersielt motivert kommunikasjon av budskap om en idé, tjeneste eller produkt, fra en identifiserbar avsender i den hensikt å vekke oppmerksomhet, skape interesse, informere eller selge. Ifølge The Statistics Portals estimat ble det i 2017 brukt 535 milliarder dollar i verden på reklame.Reklame og markedsføring reguleres i første rekke av Lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår (markedsføringsloven) av 16.

 • AIDA-modellen

  AIDA-modellen er en firedelt forbrukerteori som beskriver stegene i en påvirkningsprosess og som ligger til grunn for utforming av reklame, annonser, salgstilbud og annen markedspåvirkning. AIDA er en engelsk forkortelse for Attention – Interest – Desire – Action, på norsk oppmerksomhet – interesse – ønske – handling. .

  Fra wikipedia

 • Innholdsmarkedsføring

  Innholdsmarkedsføring (på engelsk content marketing) er en markedsføringssteknikk som går ut på å produsere og spre innhold som er av interesse for personer som bedriften definerer som potensielle kunder.

 • Internet Movie Database

  Internet Movie Database (IMDb) er den eldste og største filmdatabasen på Internett.

 • Reklame

  Reklame er en form for budskap for å gjøre et produkt, et varemerke eller en tjeneste kjent for potensielle kunder.