Reklame

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Oslo Museum

  Reklame.

 • Bilde: Norsk Teknisk Museum

  Reklame

 • Bilde: Norsk Teknisk Museum

  Reklame

 • Bilde: Glomdalsmuseet

  Reklame for Dampskibsselskabet Thingvalla

  Fra SNL

 • reklame

  Reklame er enhver betalt og kommersielt motivert kommunikasjon av budskap om en idé, tjeneste eller produkt, fra en identifiserbar avsender i den hensikt å vekke oppmerksomhet, skape interesse, informere eller selge. Ifølge The Statistics Portals estimat ble det i 2017 brukt 535 milliarder dollar i verden på reklame.Reklame og markedsføring reguleres i første rekke av Lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår (markedsføringsloven) av 16.

 • AIDA-modellen

  AIDA-modellen er en firedelt forbrukerteori som beskriver stegene i en påvirkningsprosess og som ligger til grunn for utforming av reklame, annonser, salgstilbud og annen markedspåvirkning. AIDA er en engelsk forkortelse for Attention – Interest – Desire – Action, på norsk oppmerksomhet – interesse – ønske – handling. .

  Fra wikipedia

 • Fjernsyn

  Begrepene fjernsyn og tv (televisjon) benyttes både om selve mottagerapparatet og for hele systemet rundt kringkasting av audiovisuelle signaler (fjernsynssignaler).

 • Internet Movie Database

  Internet Movie Database (IMDb) er den eldste og største filmdatabasen på Internett.

 • Reklame

  Reklame er en form for budskap for å gjøre et produkt, et varemerke eller en tjeneste kjent for potensielle kunder.