Reklame

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • reklame

  Reklame er enhver betalt og kommersielt motivert kommunikasjon av budskap om en idé, tjeneste eller produkt fra en identifiserbar avsender, i den hensikt å vekke oppmerksomhet, skape interesse, informere eller selge. Ifølge Statistas estimat ble det i 2020 brukt 763 milliarder dollar i verden på reklame.Reklame og markedsføring reguleres i første rekke av Lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår (markedsføringsloven) av 1.

 • reklamemusikk

  Reklamemusikk er musikk som brukes i reklamer på TV, internett, strømmetjenester, radio og podkast, kino og så videre. Hensikten med musikken er å øke oppmerksomheten rundt produktet, underholde, skape følelser, strukturere budskapet i reklamen, få publikum til å huske produktet, forsterke formidlingen av informasjon om produktet, treffe spesifikke målgrupper og gi reklamebudskapet en form for troverdighet og autoritet.

  Fra wikipedia

 • Politisk TV-reklame

  Politisk TV-reklame er TV-reklame rettet mot massemarkedet for å fremme politiske synspunkter, saker, partier eller kandidater blant velgere, fortrinnsvis for å få gjennomslag i enkeltsaker eller vinne politiske valg.

 • Reklame

  Reklame er en form for budskap for å gjøre et produkt, et varemerke eller en tjeneste kjent for potensielle kunder.

 • TV-reklame

  TV-reklame, også omtalt som fjernsynsreklame, er reklame som formidles til målgruppen med TV som medium.