Sosialistisk Venstreparti

SV – Sosialistisk Venstreparti er et norsk politisk parti som ifølge sitt arbeidsprogram definerer seg som «et sosialistisk parti, et miljøparti, et fredsparti og et antirasistisk parti». wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Sosialistisk Venstreparti

  Sosialistisk Venstreparti (SV) er et norsk politisk parti som ble stiftet 16. mars 1975. SV er et sosialistisk parti som tilhører venstresiden i norsk politikk. Partileder fra 2023 er Kirsti Bergstø som etterfulgte Audun Lysbakken. Nestledere er Torgeir Knag Fylkesnes (fra 2019) og Marian Hussein fra 2023 . Partisekretær fra 2017 er Audun Herning.

 • Inga Marte Thorkildsen

  Inga Marte Thorkildsen er tidlegare nestleiar i Sosialistisk Venstreparti (SV), tidlegare byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo i 2015–2021, og tidlegare barne–, likestillings– og inkluderingsminister i regjeringa Stoltenberg II..

  Fra wikipedia

 • Sosialistisk Folkeparti

  Sosialistisk Folkeparti (SF) var et norsk politisk parti som eksisterte fra 1961 til 1975.

 • Sosialistisk Ungdom

  Sosialistisk Ungdom (SU) er ungdomsorganisasjonen til Sosialistisk Venstreparti.

 • Sosialistisk Venstreparti

  SV – Sosialistisk Venstreparti er et norsk politisk parti som ifølge sitt arbeidsprogram definerer seg som «et sosialistisk parti, et miljøparti, et fredsparti og et antirasistisk parti».