Sosialistisk Venstreparti

SV – Sosialistisk Venstreparti er et norsk politisk parti som ifølge sitt arbeidsprogram definerer seg som «et sosialistisk parti, et miljøparti, et fredsparti og et antirasistisk parti». wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Inga Marte Thorkildsen

  Inga Marte Thorkildsen er tidlegare nestleiar i Sosialistisk Venstreparti (SV), tidlegare byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo i 2015–2021, og tidlegare barne–, likestillings– og inkluderingsminister i regjeringa Stoltenberg II. .

 • Tora Aasland

  Tora Aasland er ein norsk sosiolog, administrator og politikar for Sosialistisk Venstreparti. Ho har hatt ein sentral plass i norsk politikk og statsstyring. Aasland var statsråd for forsking og høgare utdanning i Stoltenberg II-regjeringa 2007–2012 og stortingsrepresentant 1985–1993. Ho var fylkesmann i Rogaland 1991–2013 (tiltrådte 1993). .

  Fra wikipedia

 • Sosialisme

  Sosialisme (fra latin socius – følgesvenn, kamerat) er en politisk ideologi som ønsker at produksjonsmidlene er eid av et fellesskap, enten gjennom det offentlige, staten eller samvirker (eller en kombinasjon av disse).

 • Sosialistisk Folkeparti

  Sosialistisk Folkeparti (SF) var et norsk politisk parti som eksisterte fra 1961 til 1975.

 • Sosialistisk Venstreparti

  SV – Sosialistisk Venstreparti er et norsk politisk parti som ifølge sitt arbeidsprogram definerer seg som «et sosialistisk parti, et miljøparti, et fredsparti og et antirasistisk parti».