Stortingsvalget 2013

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Stortingsvalget 2013

  Stortingsvalget 2013 var et nasjonalt valg i Norge der det ble valgt representanter til Stortinget for perioden 2013–2017.Valgdagen var 9. september 2013. Mange kommuner holdt også valg søndag 8. september.Valgdeltakelsen lå på 78,2 prosent, en økning på henholdsvis 1,8 og 0,8 prosentpoeng sammenliknet med valget i 2009 og valget i 2005. Totalt var det 3,64 millioner stemmeberettigede.

 • Arbeiderpartiet

  Arbeiderpartiet (Ap) er et norsk sosialdemokratisk politisk parti. Det ble stiftet i 1887, og har vært det største partiet ved alle valg i Norge siden 1927. Jonas Gahr Støre er Arbeiderpartiets leder siden 2014 og Kjersti Stenseng er partisekretær siden 2015. Siden 2021 sitter Arbeiderpartiet i regjering sammen med Senterpartiet. Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre er Norges statsminister.

  Fra wikipedia

 • Stortingsvalget 2013

  Stortingsvalget 2013 var et valg i Norge høsten 2013.

 • Valdres

  Se også Valdres (avis) Valdres er et dalføre som ligger i Innlandet fylke og omfatter størstedelen av nedbørsområdet for Begnavassdraget, nord for Sperillen i Ådal, og øvre del av Etnedal landskapsområde med omliggende fjellstrøk.

 • Østerdalen

  Østerdalen er et av de store dalførene på Østlandet, mellom Gudbrandsdalen i vest og riksgrensen mot Sverige i øst.