Stortingsvalget 2013

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: IKA Møre og Romsdal

  Stemmerettsjubileum

  Fra SNL

 • Stortingsvalget 2013

  Stortingsvalget 2013 var et nasjonalt valg i Norge der det ble valgt representanter til Stortinget for perioden 2013-2017.Valgdagen var 9. september 2013. Mange kommuner holdt også valg søndag 8. september.Valgdeltakelsen lå på 78,2 prosent, en økning på henholdsvis 1,8 og 0,8 prosentpoeng sammenliknet med valget i 2009 og valget i 2005. Totalt var det 3,64 millioner stemmeberettigede.

 • Arbeiderpartiet

  Arbeiderpartiet (Ap) er et norsk sosialdemokratisk politisk parti. Arbeiderpartiet ble stiftet i Arendal i 1887, og har vært det største norske politiske partiet ved alle valg siden 1927.Ved stortingsvalget i 2017 fikk partiet 27,4 prosent oppslutning. Med tilbakegang på 3,5 prosentpoeng fra 2013 og et tap på 6 representanter var dette det nest dårligste valgresultat for partiet etter annen verdenskrig.

  Fra wikipedia

 • Ryfylke

  Ryfylke er et distrikt i den nordøstlige del av Rogaland.

 • Stortingsvalget 2013

  Stortingsvalget 2013 var et valg i Norge høsten 2013.

 • Stortingsvalget 2017

  Stortingsvalget 2017 var et parlamentsvalg i Norge som ble avholdt 11.