Stortingsvalget 2013

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra wikipedia

 • Stortingsvalg 1945–

  Stortingsvalg 1945– er en oversikt over alle valg til det norske Stortinget etter andre verdenskrig.

 • Stortingsvalget 2013

  Stortingsvalget 2013 var et valg i Norge høsten 2013.

 • Stortingsvalget 2021

  Stortingsvalget 2021 var et parlamentsvalg i Norge som ble gjennomført 13.