Stortingsvalget 2013

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Stortingsvalget 2013

  Stortingsvalget 2013 var et nasjonalt valg i Norge der det ble valgt representanter til Stortinget for perioden 2013–2017.Valgdagen var 9. september 2013. Mange kommuner holdt også valg søndag 8. september.Valgdeltakelsen lå på 78,2 prosent, en økning på henholdsvis 1,8 og 0,8 prosentpoeng sammenliknet med valget i 2009 og valget i 2005. Totalt var det 3,64 millioner stemmeberettigede.

 • Arbeiderpartiet

  Arbeiderpartiet (Ap) er et norsk sosialdemokratisk politisk parti. Arbeiderpartiet ble stiftet i Arendal i 1887, og har vært det største norske politiske partiet ved alle valg siden 1927. Ved stortingsvalget i 2017 fikk partiet 27,4 prosent oppslutning. Med tilbakegang på 3,5 prosentpoeng fra 2013 og et tap på seks representanter var dette det nest dårligste valgresultat for partiet etter andre verdenskrig.

  Fra wikipedia

 • Jæren

  Jæren er en region i Rogaland fylke som strekker seg om lag 65 kilometer fra Boknafjorden i nord og fram til Dalane i syd.

 • Stortingsvalget 2013

  Stortingsvalget 2013 var et valg i Norge høsten 2013.

 • Vest-Telemark

  Vest-Telemark er et distrikt i den vestlige delen av Telemark fylke, som i dag består av de seks kommunene Vinje, Tokke, Seljord, Kviteseid, Fyresdal og Nissedal.