teknologiutvikling

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • hus

  Et hus er en bygning som skal dekke visse funksjonelle behov, blant annet å beskytte mennesker, dyr og aktiviteter mot uteklimaets skiftende påkjenninger.Husets funksjoner bestemmer dets form, planløsning, konstruksjonsoppbygging og materialvalg. Differensiering av husene gjenspeiler differensiering av aktiviteter. Vi har boliger og kontorbygg, driftsbygninger for landbruket med husdyr- og lagerrom, forskjellige typer industribygg, kulturbygg, sykehus, skoler, idrettshaller og så videre.Bruken og utformingen av husene har endret seg gradvis i takt med den kulturelle, tekniske og økonomiske utviklingen.

 • jernalderen

  Jernalderen er den yngste av de forhistoriske periodene, og kommer etter steinalder og bronsealder. Jernalderen karakteriseres ved at jern i stor utstrekning nå ble tatt i bruk for å lage våpen og redskaper, og at teknologien for å produsere jern lokalt var allment kjent.Jernalderen begynte til ulike tider i ulike deler av verden. Overgangen fra bronsealder til jernalder fant sted i Midtøsten cirka 1500 før vår tidsregning (fvt.).

  Fra wikipedia

 • Farouk Al-Kasim

  Farouk Al-Kasim (født 8.

 • Kamløs ventilteknologi (forbrenningsmotorer)

  Kamløs ventilteknologi er teknologier benyttet i moderne stempelmotorer hvor motorens ventilsystem drives av elektromagnetiske, hydrauliske eller pneumatiske aktuatorer, i stedet for konvensjonelle kamakslinger.

 • Verdikjede

  Verdikjede (også kjent som Porters verdikjede eller verdikjeden) er et begrep innenfor forretningsstrategi som brukes for å kartlegge strategiske aktiviteter i en bedrift.

Mer om teknologiutvikling fra Vox Publicas arkiv