teknologiutvikling

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • hus

  Et hus er en bygning som skal dekke visse funksjonelle behov, blant annet å beskytte mennesker, dyr og aktiviteter mot uteklimaets skiftende påkjenninger. Husets funksjoner bestemmer dets form, planløsning, konstruksjonsoppbygging og materialvalg. Differensiering av husene gjenspeiler differensiering av aktiviteter. Vi har boliger og kontorbygg, driftsbygninger for landbruket med husdyr- og lagerrom, forskjellige typer industribygg, kulturbygg, sykehus, skoler, idrettshaller og så videre.

 • nanoteknologi

  Nanoteknologi, fagområde der det bevisst arbeides med atomer, molekyler og enheter med nanometer (nm) dimensjoner (1 nm = 10–9 m). Normalt begrenser man begrepet til å gjelde strukturer mindre enn 100 nm. Nanoteknologi benyttes for å konstruere, manipulere og anvende materialer og systemer med nye mekaniske, funksjonelle og biologiske egenskaper.

  Fra wikipedia

 • Kamløs ventilteknologi (forbrenningsmotorer)

  Kamløs ventilteknologi er teknologier benyttet i moderne stempelmotorer hvor motorens ventilsystem drives av elektromagnetiske, hydrauliske eller pneumatiske aktuatorer, i stedet for konvensjonelle kamakslinger.

 • Marika Lüders

  Marika Lüders (født 1975) er en norsk medieviter.

 • Stord

  Stord er en kommune i Sunnhordland i Vestland fylke.

Mer om teknologiutvikling fra Vox Publicas arkiv