Utdanning

Utdannelse eller utdanning refererer til spesifikke ferdigheter og kunnskaper, foruten å utøve «god dømmekraft» som oppnås via læring og mestring. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • utdanning

  Utdanning er en fellesbetegnelse for all læring av ferdigheter og kunnskaper. I dagligtale refererer utdanning i hovedsak til læring i grunnskole, videregående skole, fagskole, høgskole og universitet. Utdanning er også ment å gi allmenndannelse, et minstemål av dannelse som blir sett på som noe som burde være felles for alle innbyggerne i et samfunn.

 • Skole og utdanning i Norge

  Utdanning er obligatorisk og gratis for barn og ungdom mellom 6 og 16 år. All ungdom mellom 16 og 19 år har lovfestet rett til tre års videregående opplæring. Historien til skole og utdanning i Norge finnes i artikkelen Norsk utdanningshistorie.

  Fra wikipedia

 • Amrit Kaur

  Amrit Pernille Kaur Sandhu (født 2003) er en norsk politiker (R).

 • Statens lånekasse for utdanning

  Statens lånekasse for utdanning (Lånekassen) er et statlig forvaltningsorgan underlagt Kunnskapsdepartementet.

 • Utdannelse

  Utdannelse eller utdanning refererer til spesifikke ferdigheter og kunnskaper, foruten å utøve «god dømmekraft» som oppnås via læring og mestring.