Webdesign

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Davvi Girji

  Davvi Girji, samisk forlag med kontor i Kárásjohka/Karasjok, etablert i 1990. Davvi Girji er det største og mest allsidige samiske forlaget. De gir ut alle typer litteratur, hovedsakelig på nordsamisk, men også på de andre samiske språkene. Davvi Girji har også gitt ut bøker på norsk, svensk, engelsk og tysk. I den senere tid har forlaget utvidet driften til å omfatte webdesign, oversetting og teksting.

 • Torill Eidsheim

  Torill Eidsheim er en norsk politiker for Høyre som var vararepresentant til Stortinget i 2009–2013 og deretter stortingsrepresentant for Hordaland i 2013–2021. Hun ble ikke renominert før valget 2021. Hun var medlem av Radøy kommunestyre i 1999–2003 og av Hordaland fylkesting fra 2007 til 2015. Torill Eidsheim er utdannet innen webdesign ved Høgskolen i Bergen og organisasjonspsykologi og ledelse ved Handelshøyskolen BI.

  Fra wikipedia

 • Jeffrey Zeldman

  Jeffrey Zeldman er en prominent, amerikansk taler og forfatter innenfor fagfeltet webdesign.

 • Reklamebyrå

  Et reklamebyrå er en virksomhet som leverer tjenester og produkter innen markedskommunikasjon og reklame.

 • Webdesign

  Webdesign er design av innhold for verdensveven (en.