Kunst

For bladet med dette navnet, se Kunst (magasin) Kunst (tysk for «kunnen») kan defineres som et fantasifullt og nyskapende, estetisk kulturuttrykk for indre eller ytre opplevelser. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Telemark Museum

  Kunst

 • Bilde: Haugalandmuseene

  Skutebilde - Kunst

 • Bilde: Nord-Troms Museum

  Kunst

 • Bilde: Haugalandmuseene

  Gruppebilde - kunst

  Fra Virksomme Ord

 • 150 år i tjeneste for norsk kultur

  Kjære teatervenner, Denne andre dagen i et nytt årtusen feirer vi en merkedag i norsk historie: Det er 150 år siden Ole Bull grunnla sitt Norske Theater, som fra 1876 har hatt navnet Den Nationale Scene - det eldste norske teater med en nesten ubrutt kontinuitet som kraftsentrum i vårt kulturliv. I 1850 hadde Ole Bull for lengst fått sitt gjennombrudd som en internasjonalt berømt fiolin-virtuos, og høstet triumfer på turnéer i Europa og USA.

 • På toppen av vårt kulturelle grunnfjell

  Statsråd Fylkesmenn Ordfører Kjære alle sammen! Edvard Munch sier et sted: Ja, dette kan nok bli godt med tiden. Det mangler bare noen små feil, for å bli riktig godt.

 • Munch

  Deres majestet, Deres eksellenser, Gode ordfører I 1886 stiller den da 22 år gamle Edvard Munch ut Det syke barn på Høstutstillingen. På vernissagen samler en flokk mennesker seg foran maleriet og ler.

  Fra SNL

 • kunst

  Kunst, kulturytring hvor utførelsen gjerne krever spesiell kunnskap og ønske om å bruke denne og individuelt tilpasse den til en situasjon og hensikt.Kunst i vid betydning står for spesiell ferdighet og dyktighet på vidt forskjellige felter. Noen vil for eksempel si at Lionel Messi er en kunstner på fotballbanen.I snevrere betydning betegner det skapende eller utøvende, tolkende estetisk virksomhet, for eksempel dans, musikk, litteratur, billedkunst.Når ordet brukes uten presisering menes gjerne billedkunst som maleri, skulptur, tegning og grafikk, eventuelt sammen med fotografi, kunsthåndverk og arkitektur.Nyere uttrykksformer som happening, performance, installasjon, video- og datakunst regnes også med..

 • museum

  Museum, offentlig eller privat institusjon som rommer en systematisk samling av gjenstander og som er tilgjengelig for publikum. Foruten innsamlings- og utstillingsvirksomhet driver de fleste større museer også med forskning, undervisning og utgir publikasjoner i sitt fag.Museer kan inndeles på mange måter. Et hovedskille går mellom de naturhistoriske og de kunst- og kulturhistoriske.

  Fra wikipedia

 • Entartete Kunst

  Entartete Kunst («utartet kunst»), på norsk også kalt degenerert kunst, var de tyske nasjonalsosialistenes betegnelse for ikke-naturalistisk, modernistisk kunst.

 • Islamsk kunst

  Islamsk kunst er en bred betegnelse på den kunsten som hovedsakelig skapt av muslimer, influert av de islamske kulturer i ulike muslimske land.

 • Kunst

  For bladet med dette navnet, se Kunst (magasin) Kunst (tysk for «kunnen») kan defineres som et fantasifullt og nyskapende, estetisk kulturuttrykk for indre eller ytre opplevelser.