FORFATTER

Gunnar Sivertsen

Forsker ved Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU STEP).

http://www.nifustep.no/users/ansatte/sivertsen_gunnar


1 bidrag