Demokrati

Demokrati, også kalt folkestyre, er en beteg­nelse på en styre­form hvor folket deltar i vik­tige beslutninger. 

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

    Fra SNL

  • demokrati

    Demokrati, også kalt folkestyre, er en styreform der folket, forstått som landets voksne innbyggere, velger representanter som utformer lovene og tar viktige politiske beslutninger. I et demokrati kan innbyggerne også selv delta i utformingen av de politiske vedtakene.Mer generelt betyr demokrati at innbyggerne deltar aktivt i viktige politiske beslutningsprosesser og har like rettigheter til å delta.I vår tid er demokratier som regel representative demokratier, der folket styrer blant annet gjennom å avgi sin stemme i allmenne valg og ved å stille opp som kandidater til ulike politiske verv i slike valg.

  • Politiske systemer i den greske antikken

    Politiske systemer i den greske antikken varierte fra folkestyre til enevelde mellom de omtrent 1000 bystatene som omkranset Middelhavet og Svartehavet. Politisk tenkning i Europa begynte med den greske antikken. Det er derfor mange av ordene for styreformer kommer fra gresk, som demokrati, monarki og oligarki.I arkaisk tid (cirka 800–480 fvt.) og klassisk tid (480–322 fvt.), fantes det et mylder av forskjellige styreformer.

    Fra wikipedia

  • Athenske demokrati

    Athensk demokrati utviklet seg i tiden rundt 400-tallet f.Kr.

  • Demokrati

    Demokrati, også kalt folkestyre, er en styreform hvor folket har direkte eller indirekte innflytelse på hva slags beslutninger som fattes.

  • Representativt demokrati

    Et representativt demokrati, også kalt indirekte demokrati, er et demokrati der folket velger representanter til å styre for seg.

Mer om Demokrati fra Vox Publicas arkiv