Demokrati

Demokrati, også kalt folkestyre, er en beteg­nelse på en styre­form hvor folket deltar i vik­tige beslutninger. 

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • demokrati

  Demokrati, også kalt folkestyre, er en styreform der folket, forstått som landets voksne innbyggere, velger representanter som utformer lovene og tar viktige politiske beslutninger. I et demokrati kan innbyggerne også selv delta i utformingen av de politiske vedtakene. Mer generelt betyr demokrati at innbyggerne deltar aktivt i viktige politiske beslutningsprosesser og har like rettigheter til å delta.

 • Robert Dahl

  Robert Alan Dahl var en statsviter fra USA. Han fikk sin doktorgrad ved Yale University i 1940 og var tilknyttet dette universitetet til han fikk emeritus-status i 1986. Etternavnet Dahl hadde han etter sin bestefar som utvandret fra Norge. Dahl er særlig kjent for sine epokegjørende studier av makt- og innflytelsesforhold i demokratier. Han er av mange ansett som en av de mest betydningsfulle og innflytelsesrike samfunnsforskere i andre halvdel av det 20.

  Fra wikipedia

 • Athenske demokrati

  Athensk demokrati utviklet seg i tiden rundt 400-tallet f.Kr.

 • Demokrati

  Demokrati, også kalt folkestyre, er en styreform hvor folket har direkte eller indirekte innflytelse på hva slags beslutninger som fattes.

 • Demokrati-indeksen

  Demokrati-indeksen (engelsk: Democracy Index) er en indeks rangert av Economist Intelligence Unit som måler graden av demokrati i 167 land.

Mer om Demokrati fra Vox Publicas arkiv