Ytringsfrihet i Norge

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • ytringsfrihet

  Ytringsfrihet er den friheten alle mennesker har til å gi uttrykk for det de mener og ønsker å si noe om. Siden slutten av 1700-tallet er den ansett for å være en menneskerettighet, og den har et sterkt vern i både nasjonale og overnasjonale lovverk. Ytringsfriheten omfatter friheten til å formidle ideer i ytring eller handling og til å velge å ytre seg eller la være.

 • diskriminerende og hatefulle ytringer

  Med diskriminerende og hatefulle ytringer menes ytringer som er straffbare fordi de har et kvalifisert krenkende innhold. Straffeloven § 185 slår fast at «Med diskriminerende eller hatefull ytring menes det å true eller forhåne noen, eller fremme hat, forfølgelse eller ringeakt overfor noen» på grunn av personens gruppebaserte tilhørighet. Gruppebasert tilhørighet kan for eksempel være hudfarge eller nasjonal eller etnisk opprinnelse, religion eller livssyn, seksuell orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk, eller nedsatt funksjonsevne.

  Fra wikipedia

 • Maria Amelie

  Maria Amelie (egentlig Madina Khetagovna Salamova, født 1985) er en russiskfødt journalist som først ble kjent som forfatter av boka Ulovlig norsk (2010) om hverdagen som en person uten lovlig opphold i Norge.

 • Ytringsfrihet

  Ytringsfrihet omhandler retten til å ytre seg og til å gi eller motta opplysninger (informasjonsfrihet), uansett hva slags medium man benytter, og uten innblanding fra myndighetene.

 • Ytringsfrihetskommisjonen

  Ytringsfrihetskommisjonen er navnet på to offentlige utvalg som har utredet ytringsfrihet i Norge.

Mer om Ytringsfrihet i Norge fra Vox Publicas arkiv