FORFATTER

Håkon Larsen


1 bidrag
SISTE ARTIKLER Abonner på Håkon Larsen

NRKs beskjedne ambisjoner

En sam­men­likn­ing av den offentlige debat­ten om all­mennkringkast­ing i Norge og Sverige vis­er at den svenske debat­ten både favn­er videre og er mer prin­sip­iell. Håkon Larsen opp­for­dr­er den norske offent­ligheten til å stille høyere for­vent­ninger til NRKs virksomhet. 

 
 
til toppen