FORFATTER

Johan Tønnesson
Johan Tønnesson

Professor i nordisk språk og litteratur ved Universitetet i Oslo.

http://www.hf.uio.no/iln/personer/vit/johanlto/


1 bidrag