Offentlig­hetens historie

En blogg om forsknings- og bokprosjektet Allmenningen. Historien om norsk offentlighet. Boken er redigert av Jostein Gripsrud og ble gitt ut på Universitetsforlaget i 2017.

29 innlegg

Teatersjefens makt og ære

Da urpremieren på Nor­dahl Griegs Vår ære og vår makt skulle gå av sta­be­len på Den Nationale Scene våren 1935, forsøk­te teatrets styre å forhin­dre oppførelse. Årsak­en synes å være stykkets poli­tiske innhold. Men polemikken som ful­gte, drei­de seg vel så mye om styrets rett til å gripe inn på teater­sje­fens domene. 

 

Omstridte murvegger

Fra å bli møtt med nys­g­jer­rig undring da det kom til Norge på beg­yn­nelsen av 1980-tal­let, ble graf­fi­ti etter hvert et sym­bol på stor­byens kaos og uor­den – et uro­mo­ment som både poli­tikere og myn­digheter ville ha bort fra offentligheten.

 
 
til toppen