Åpne data

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Den semantiske veven

  Den semantiske veven er en del av internett med koplede datasett som er lesbare for datamaskiner, ofte omtalt som en verdensvev av data. Datasettene, som er organiserte samlinger av data, består av enkle påstander som er forståelige for maskiner. Den semantiske veven består ikke bare av datasett, men også av lenker mellom disse datasettene, slik at man får en samling koplede datasett.Koplede datasett handler ofte om å gjøre åpne data tilgjengelige for datamaskiner på en standardisert måte.

 • Brandangersundet bru

  Brandangersundet bru er en tofelts veibro på Fylkesvei 4 i Gulen kommune i Vestland. Broen krysser Brandangersundet mellom Sandøyna og fastlandet. Brandangersundet bru er Norges største nettverksbuebro. .

  Fra wikipedia

 • Data

  Data er det materielle (eller fysiske) grunnlaget for å tilføre mennesker informasjon.

 • Lenkede åpne data

  Lenkede åpne data (engelsk: «Linked Open Data», LOD) er åpne data som er gjort tilgjengelig på formater som gjør dem lesbare og tolkbare av datamaskiner.

 • Åpne data

  Åpne data (engelsk: «open data») er data som er gjort fritt tilgjengelige slik at alle kan bruke og videreformidle dem uten å være begrenset av opphavsrett eller patenter.

Mer om Åpne data fra Vox Publicas arkiv