Åpne data

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra wikipedia

 • Data

  Data er det materielle (eller fysiske) grunnlaget for å tilføre mennesker informasjon.

 • IUCNs rødliste

  IUCNs rødliste (egentlig Verdens naturvernunions rødliste for trua arter), også kjent som rødliste og internasjonal rødliste med mer, er den offisielle rødlisten over trua arter i verden.

 • Åpne data

  Åpne data (engelsk: «open data») er data som er gjort fritt tilgjengelige slik at alle kan bruke og videreformidle dem uten å være begrenset av opphavsrett eller patenter.

Mer om Åpne data fra Vox Publicas arkiv