Åpne data

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Den semantiske veven

  Den semantiske veven er en del av internett med koplede datasett som er lesbare for datamaskiner, ofte omtalt som en verdensvev av data. Datasettene, som er organiserte samlinger av data, består av enkle påstander som er forståelige for maskiner. Den semantiske veven består ikke bare av datasett, men også av lenker mellom disse datasettene, slik at man får en samling koplede datasett.Koplede datasett handler ofte om å gjøre åpne data tilgjengelige for datamaskiner på en standardisert måte.

 • Bømlafjordtunnelen

  Bømlafjordtunnelen er en undersjøisk veitunnel på E39 i Vestland. Tunnelen går under Bømlafjorden, mellom Dalshovda i Sveio kommune og Føyno i Stord kommune, og inngår i Trekantsambandet. .

  Fra wikipedia

 • Data

  Data er det materielle (eller fysiske) grunnlaget for å tilføre mennesker informasjon.

 • Lenkede åpne data

  Lenkede åpne data (engelsk: «Linked Open Data», LOD) er åpne data som er gjort tilgjengelig på formater som gjør dem lesbare og tolkbare av datamaskiner.

 • Stordata

  Stordata (fra engelsk «big data») er datasett som er så store eller komplekse at de er vanskelige å analysere med vanlige dataprosesseringsverktøy.Stordata og «big data» er moteord som ofte benyttes i markedsføring av selskaper som har utviklet teknologi som er i stand til å behandle slike datasett.

Mer om Åpne data fra Vox Publicas arkiv