Bokbransjen

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Fagskolen for bokbransjen

  Fagskolen for bokbransjen er en yrkesrettet utdanning for å arbeide i den norske bokbransjen. Fagskolen holder til i Oslo. Studiet foregår over ett år. I løpet av året har studentene tre samlinger, totalt 11 uker med klasseromsundervisning, samt innlevering av litteraturbrev gjennom hele skoleåret.Skolen er delt inn i følgende fag: butikk og kjededrift, forlagsdrift, bransjekunnskap, litteratur, ledelse, jus, markedsføring og økonomi.Studiet gir 30 studiepoeng og er godkjent av NOKUT.

 • Boklov

  En boklov er en lov som regulerer forholdet mellom de forskjellige aktørene i den litterære verdikjeden fra forfatter, via forlag, bokhandel og bibliotek til leser.Stortinget vedtok våren 2013 en boklov, som var ment å ta over for Bokavtalen (tidligere bransjeavtalen) – en avtale om omsetning av bøker mellom aktørene i bokbransjen. Loven trådte ikke i kraft..

  Fra wikipedia

 • Börsenverein des Deutschen Buchhandels

  Börsenverein des Deutschen Buchhandels (norsk: Børsforeningen for den tyske bokhandel eller -bransje) er en medlemsorganisasjon for bokbransjen i Tyskland, med hovedkontor i Frankfurt am Main.

 • Forlagssentralen

  Forlagssentralen ANS er et selskap som leverer logistikk- og rapporteringstjenester til den norske bokbransjen.

 • ISBN

  Internasjonalt standardboknummer (ISBN) er et ofte brukt system for identifisering av bøker og er beregnet for kommersiell bruk.