Bokbransjen

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Fagskolen for bokbransjen

  Fagskolen for bokbransjen er en yrkesrettet utdanning for å arbeide i den norske bokbransjen. Studiet studiet foregår over tre samlinger, totalt 11 uker med klasseromsundervisning og parallell brevundervisning i litteratur over et år. Skolen er delt inn i følgende fag: butikk og kjededrift, forlagsdrift, bransjekunnskap, litteratur, ledelse, jus, markedsføring og økonomi.

 • Boklov

  En boklov er en lov som regulerer forholdet mellom de forskjellige aktørene i den litterære verdikjeden fra forfatter, via forlag, bokhandel og bibliotek til leser.Stortinget vedtok våren 2013 en boklov, som var ment å ta over for Bokavtalen (tidligere bransjeavtalen) – en avtale om omsetning av bøker mellom aktørene i bokbransjen. Loven trådte ikke i kraft..

  Fra wikipedia

 • Bokmessen i Frankfurt

  Bokmessen i Frankfurt (tysk Frankfurter Buchmesse) finner årlig sted i Frankfurt am Main, i den tyske delstaten Hessen.

 • Forlagssentralen

  Forlagssentralen ANS er et selskap som leverer logistikk- og rapporteringstjenester til den norske bokbransjen.

 • Lars Mytting

  Lars Mytting (født 1.