Bokbransjen

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

    Fra SNL

  • Boklov

    En boklov er en lov som regulerer forholdet mellom de forskjellige aktørene i den litterære verdikjeden fra forfatter, via forlag, bokhandel og bibliotek til leser.Stortinget vedtok våren 2013 en boklov, som var ment å ta over for Bokavtalen (tidligere bransjeavtalen) - en avtale om omsetning av bøker mellom aktørene i bokbransjen. Loven trådte ikke i kraft..

  • bokhandel

    Bokhandel er et firma som driver salg av bøker (sortimentsbokhandel). Som regel sørger forlag for produksjonen av bøkene, mens bokhandelen selger det ferdige produktet til publikum. I tillegg til bøker selger en bokhandel gjerne papirvarer, kontormateriell, formingsmateriell, leketøy, spill og liknende.Bokhandelens organisasjon følger i hovedsaken to systemer: det tyske og det fransk-engelske.