Bokbransjen

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Boklov

  En boklov er en lov som regulerer forholdet mellom de forskjellige aktørene i den litterære verdikjeden fra forfatter, via forlag, bokhandel og bibliotek til leser.Stortinget vedtok våren 2013 en boklov, som var ment å ta over for Bokavtalen (tidligere bransjeavtalen) - en avtale om omsetning av bøker mellom aktørene i bokbransjen. Loven trådte ikke i kraft..

 • bokhandel

  Bokhandel er et firma som driver salg av bøker (sortimentsbokhandel). Som regel sørger forlag for produksjonen av bøkene, mens bokhandelen selger det ferdige produktet til publikum. I tillegg til bøker selger en bokhandel gjerne papirvarer, kontormateriell, formingsmateriell, leketøy, spill og liknende.Bokhandelens organisasjon følger i hovedsaken to systemer: det tyske og det fransk-engelske.

  Fra wikipedia

 • ISBN

  ISBN er en forkortelse for International Standard Book Number (Internasjonalt standard boknummer).

 • Jørn Lier Horst

  Jørn Lier Horst (født 27.

 • Kaja Korsvold

  Kaja Korsvold (født 18.