Datajournalistikk

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra wikipedia

 • Datastøttet journalistikk

  Datastøttet journalistikk er innhenting og analyse av store datasett med informasjonsteknologi i journalistisk arbeid.

 • SKUP-prisen

  SKUP-prisen deles ut av Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse (SKUP) for fremragende undersøkende journalistikk.

 • Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse

  Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse (SKUP) er en norsk stiftelse som har som formål å inspirere til undersøkende journalistikk i redaksjonene.