Premieflom for datajournalistikk

Frister det med en måneds opphold hos Guardian? Eller rause pengepremier?

Bren­ner du inne med en knall­god jour­nal­is­tisk ide som innebær­er bruk av datak­ilder? Da har du en uvan­lig sjanse: Information.dk tar nå ini­tia­tivet til konkur­ransen Nordisk Nyhed­shack­er, der førstepremien er en måneds opphold hos data­jour­nal­is­tikkpi­onerene i The Guardian i Lon­don. Opphold­et spons­es med 20.000 kro­ner av Google.

Arrangørene definer­er data­jour­nal­is­tikk vidt. Her er eksem­pler på for­mater som godtas:

  • visu­alis­er­ing og mashups
  • et nyt eller sam­men­sat datasæt
  • en web- eller mobil-applikation
  • datadreven jour­nal­is­tik i hvilken som helst form

Mate­ri­alet må være nytt, det vil si laget etter april 2011. Frist for innsend­ing: 20. april.

Data Journalism Awards

En annen og større konkur­ranse arran­geres av Euro­pean Jour­nal­ism Cen­tre. Inter­na­tion­al Data Jour­nal­ism Awards utl­y­ses for første gang, med innsend­ings­frist 10. april. Det konkur­reres i tre kat­e­gori­er: Data-dri­ven inves­tiga­tive jour­nal­ism, Data visu­al­i­sa­tion & sto­ry­telling og Data-dri­ven appli­ca­tions (mobile or web).

Førstepremien i hver kat­e­gori er på 7500 euro og deles ut i Paris 31. mai. Juryen ledes av redak­tøren for ProP­ub­li­ca. Les mer på Open Knowl­edge Foun­da­tions blogg.

Finsk app-konkurranse

Helsin­gin Sanomat har også akku­rat utlyst en egen konkur­ranse. Det orig­i­nale kon­septet her går ut på å pro­dusere det de kaller “artikkel-apps”:

By arti­cle apps we mean appli­ca­tions that can be embed­ded into any web site in 560×400 pix­el Iframe. An arti­cle app should visu­al­ize some inter­est­ing data, with the pos­si­bil­i­ty of user inter­ac­tion or of dis­play­ing data inputted by the users.

Også denne konkur­ransen er åpen for inter­nasjon­al deltakelse, og det er pre­mier på 3000 euro.

TEMA

D

atajour
nalisti
kk

31 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen