Datakilde

Et datauttrekk, eller bare uttrekk, vil si å hente ut hente ut data (vanligvis fra ustrukturerte eller dårlig strukturerte) datakilder for videre dataprosessering eller lagring (datamigrering). wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Elevundersøkelsen

  Elevundersøkelsen er en årlig brukerundersøkelse om elevenes skole- og læringsmiljø. Formålet med Elevundersøkelsen er å kartlegge hvordan elevene trives på skolen, deres motivasjon for å lære, hvordan de opplever lærernes faglige veiledning, hvor tilfredse de er med elevdemokratiet på skolen og med det fysiske læringsmiljøet. I tillegg svarer elevene på spørsmål om mobbing på skolen.

 • heller

  Heller er et overheng under en bergvegg, eller liten hule hvor åpningen er større enn, eller omtrent lik, dybden og hvor dagslyset normalt vil kunne trenge helt inn til bunnen. I motsatt fall vil den kalles en hule eller grotte.Hellere kan være dannet igjennom karstprosesser, men som oftest er de dannet igjennom frostforvitring der grunnvann pipler ut langs svakhetssoner i berget, eller ved brenningers arbeid (se brenningshule).Hellere har i stor grad vært brukt som boplasser og som læger under fangst og fiske.

  Fra wikipedia

 • Datauttrekk

  Et datauttrekk, eller bare uttrekk, vil si å hente ut hente ut data (vanligvis fra ustrukturerte eller dårlig strukturerte) datakilder for videre dataprosessering eller lagring (datamigrering).

 • Projeksjonsapparat

  Et projeksjonsapparat, også kalt videokanon, prosjektør, prosjektor/projektor eller bare framviser, er en teknisk innretning som projiserer lysbilder på en flate ved hjelp av lys, en optisk linse og en bildekilde.

 • Tableau

  Tableau Software ( tab-LOH) er amerikansk selskap som utvikler programvare for datavisualisering med fokus på forretningsinnsikt.