Datakilde

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • heller

  Heller, overheng under bergvegg, eller liten hule hvor åpningen er større enn, eller omtrent lik, dybden og hvor dagslyset normalt vil kunne trenge helt inn til bunnen. I motsatt fall vil den kalles en hule eller grotte. Hellere kan være dannet igjennom karstprosesser (se karst), men oftest er de dannet igjennom frostforvitring der grunnvann pipler ut langs svakhetssoner i berget, eller ved brenningers arbeid (se brenningshule).

 • industristatistikk

  Industristatistikk, utarbeides årlig av Statistisk Sentralbyrå under betegnelsen Strukturstatistikk for industri og bergverksdrift. Den gir detaljerte strukturtall for foretak og bedrifter innen bergverksdrift og industri. Industristatistikken gir bl.a. tall for sysselsetting, produksjon, omsetning og kostnader fordelt på næringer, størrelse og regioner.

  Fra wikipedia

 • Apache Avro

  Avro er et RPC «(remote procedure call)» og data serialisering-rammeverk utviklet innenfor Apaches Hadoop-prosjektet.

 • Nettfletting

  Nettfletting (mashup) er en vevapplikasjon som integrerer data fra flere forskjellige kilder og presenterer disse på en felles side.

 • Semantisk web

  Semantisk web (eller semantisk vev, på engelsk: semantic web) er en utvidelse av verdensveven («world wide web», WWW) slik at ikke bare mennesker men også datamaskiner kan dra nytte av informasjonen.