Datakilde

Dataprofilering er aktiviteten å lage et forståelig bilde av innholdet og strukturen til en datakilde. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • heller

  Heller er et overheng under en bergvegg, eller liten hule hvor åpningen er større enn, eller omtrent lik, dybden og hvor dagslyset normalt vil kunne trenge helt inn til bunnen. I motsatt fall vil den kalles en hule eller grotte. Hellere kan være dannet igjennom karstprosesser, men som oftest er de dannet igjennom frostforvitring der grunnvann pipler ut langs svakhetssoner i berget, eller ved brenningers arbeid (se brenningshule).

 • industristatistikk

  Industristatistikk, utarbeides årlig av Statistisk Sentralbyrå under betegnelsen Strukturstatistikk for industri og bergverksdrift. Den gir detaljerte strukturtall for foretak og bedrifter innen bergverksdrift og industri. Industristatistikken gir bl.a. tall for sysselsetting, produksjon, omsetning og kostnader fordelt på næringer, størrelse og regioner.

  Fra wikipedia

 • Dataprofilering

  Dataprofilering er aktiviteten å lage et forståelig bilde av innholdet og strukturen til en datakilde.

 • Projeksjonsapparat

  Et projeksjonsapparat, også kalt videokanon, prosjektør, prosjektor/projektor eller bare framviser, er en teknisk innretning som projiserer lysbilder på en flate ved hjelp av lys, en optisk linse og en bildekilde.

 • Subject-matter expert

  En subject-matter expert (SME) er en betegnelse som brukes om en person med spesielle kunnskaper, ferdigheter eller autoritet innen et bestemt fagområde.