Datakilde

I databehandling er et datakildenavn eller DSN (engelsk: data source name) en streng med en tilknyttet datastruktur som brukes til å beskrive en tilkobling til en datakilde. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra wikipedia

 • Datakildenavn

  I databehandling er et datakildenavn eller DSN (engelsk: data source name) en streng med en tilknyttet datastruktur som brukes til å beskrive en tilkobling til en datakilde.

 • Datauttrekk

  Et datauttrekk, eller bare uttrekk, vil si å hente ut hente ut data (vanligvis fra ustrukturerte eller dårlig strukturerte) datakilder for videre dataprosessering eller lagring (datamigrering).

 • Fagekspert

  En fagekspert er en betegnelse som brukes om en person med spesielle kunnskaper, ferdigheter eller autoritet innen et bestemt fagområde.