Datakilde

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • autentisering

  Klientautentisering er en prosess som en tjener i et nettverk kan bruke som bevis på at identiteten til en klient er som påstått. Innholdsautentisering sikrer at informasjonsinnholdet i et dokument eller melding ikke er endret fra sin siste gyldige versjon på uautorisert vis. (også kalt meldingsintegritet) .

 • heller

  Heller, overheng under bergvegg, eller liten hule hvor åpningen er større enn, eller omtrent lik, dybden og hvor dagslyset normalt vil kunne trenge helt inn til bunnen. I motsatt fall vil den kalles en hule eller grotte. Hellere kan være dannet igjennom karstprosesser (se karst), men oftest er de dannet igjennom frostforvitring der grunnvann pipler ut langs svakhetssoner i berget, eller ved brenningers arbeid (se brenningshule).

  Fra wikipedia

 • Nettfletting

  Nettfletting (mashup) er en vevapplikasjon som integrerer data fra flere forskjellige kilder og presenterer disse på en felles side.

 • Semantisk web

  Semantisk web (eller semantisk vev, på engelsk: semantic web) er en utvidelse av verdensveven («world wide web», WWW) slik at ikke bare mennesker men også datamaskiner kan dra nytte av informasjonen.

 • Subject Matter Expert

  Subject Matter Expert (SME) er en betegnelse som brukes om en person som kan mye om datainnholdet i en datakilde.