Datakilde

Et datauttrekk, eller bare uttrekk, vil si å hente ut hente ut data (vanligvis fra ustrukturerte eller dårlig strukturerte) datakilder for videre dataprosessering eller lagring (datamigrering). wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Elevundersøkelsen

  Elevundersøkelsen er årlig brukerundersøkelse om elevenes skole og læringsmiljø. Elevene svarer på spørsmål om blant annet trivsel, miljø, motivasjon og støtte fra lærer. Data fra inngår i NKVS, Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem for skolen. Alle skoler er pålagt å gjennomføre Elevundersøkelsen på 7. trinn, 10. trinn og vg1 hver høst. Skolene kan selv velge å ta med flere av trinnene fra 5.

 • heller

  Heller er et overheng under en bergvegg, eller liten hule hvor åpningen er større enn, eller omtrent lik, dybden og hvor dagslyset normalt vil kunne trenge helt inn til bunnen. I motsatt fall vil den kalles en hule eller grotte.Hellere kan være dannet igjennom karstprosesser, men som oftest er de dannet igjennom frostforvitring der grunnvann pipler ut langs svakhetssoner i berget, eller ved brenningers arbeid (se brenningshule).Hellere har i stor grad vært brukt som boplasser og som læger under fangst og fiske.

  Fra wikipedia

 • Dataprofilering

  Dataprofilering er aktiviteten å lage et forståelig bilde av innholdet og strukturen til en datakilde.

 • Datauttrekk

  Et datauttrekk, eller bare uttrekk, vil si å hente ut hente ut data (vanligvis fra ustrukturerte eller dårlig strukturerte) datakilder for videre dataprosessering eller lagring (datamigrering).

 • Tableau

  Tableau Software ( tab-LOH) er amerikansk selskap som utvikler programvare for datavisualisering med fokus på forretningsinnsikt.Tableau produkter for spørring av relasjonsdatabaser, OLAP-kuber, skydatabaser, og regneark for å generere graf-visualiseringer av data.