EU og demokrati

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om EU og demokrati

  Fra SNL

 • subsidiaritet

  Subsidiaritet er et begrep som brukes for å beskrive hvordan beslutningsmyndighet fordeles mellom ulike enheter og hva som er det best egnede beslutningsnivået for politiske saksområder. Subsidiaritetsprinsippet («Nærhetsprinsippet») i EU forstås som prinsippet om at beslutninger skal tas på et så lavt nivå som mulig, og at EU – bortsett fra der EU har enekompetanse – utelukkende handler når det vil være mer effektivt enn å handle på nasjonalt, regionalt eller lokalt nivå.

 • Norsk historie etter 1990

  Norsk historie etter 1990 er preget av dyptgripende samfunnsendringer på det politiske, sosiale og økonomiske feltet. Forholdet til verden omkring endret seg også. Internasjonalt var slutten på den kalde krigen og oppløsningen av Sovjetunionen i 1991 det store veiskillet. Den kalde krigens trusselbilde ble avløst av nye trusler. Kampen mot terror kom høyt på dagsordenen og Norge ble trukket med i krigene på Balkan, i Libya og Afghanistan.

  Fra wikipedia

 • Den europeiske union

  Den europeiske union (EU) er et traktatfestet statsforbund inngått mellom 27 demokratiske nasjonalstater i Europa.

 • Direkte demokrati

  Direkte demokrati er en demokratisk styreform der folket direkte har rett til å være med på å fatte beslutninger, uten å arbeide innenfor rammene av et representativt styresett.

 • Folkeavstemningen om Norges tilslutning til EU 1994

  Folkeavstemningen om Norges tilslutning til Den europeiske union fant sted mandag 28.

Mer om EU og demokrati fra Vox Publicas arkiv