EU og demokrati

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om EU og demokrati

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Digitalt fortalt / Norsk kulturråd

  Om Demokrati

  Fra wikipedia

 • Den europeiske union

  Den europeiske union (EU eller Europaunionen) er et traktatfestet statsforbund inngått mellom 28 nasjonalstater i Europa.

 • Den felles utenriks- og sikkerhetspolitikk

  Den felles utenriks- og sikkerhetspolitikk (FUSP) var den andre av Den europeiske unions (EU) tre søyler, også kalt pillarstrukturen.

 • Direkte demokrati

  Direkte demokrati er en demokratisk styreform der folket direkte har rett til å være med på å fatte beslutninger, uten å arbeide innenfor rammene av et representativt styresett.

Mer om EU og demokrati fra Vox Publicas arkiv