Helse

Se Helse (Ditmarsken) for å lese om den tyske kommunenHelse er et kulturelt betinget begrep som varierer med kultur, oppfatninger og historie. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • helse

  Helse er eit mangetydig omgrep som i folkeleg språkbruk gjerne vert nytta som motsatsen til sjukdom. Denne bruken av omgrepet er lite tenleg i helsefaglege samanhengar. Motsatsen til å vere sjuk er å vere frisk. Med dette som utgangspunkt handlar helse om føresetnadene for å halde seg frisk og for å unngå å bli sjuk.

 • helse- og omsorgstjenesteloven

  Helse- og omsorgstjenesteloven er en norsk lov om helse- og omsorgstjenester. Loven er en pliktlov som pålegger kommunene å tilby innbyggerne bestemte helse- og omsorgstjenester. Loven har som formål å gi sikre gode tjenester til kommunens innbyggere. I tillegg til å pålegge kommunene å tilby bestemte tjenester, stiller loven krav om blant annet tjenestenes forsvarlighet og kvalitet, undervisning av helsepersonell og plikt til å samarbeide med regionale helseforetak.

  Fra wikipedia

 • Helse

  Se Helse (Ditmarsken) for å lese om den tyske kommunenHelse er et kulturelt betinget begrep som varierer med kultur, oppfatninger og historie.

 • Helse- og omsorgsdepartementet

  Helse- og omsorgsdepartementet (forkortet HOD) er et norsk departement som har ansvaret for helsepolitikk, folkehelse, alkohol- og narkotikapolitikk, helsetjenester og helselovgivning i Norge.

 • Helse Fonna

  Helse Fonna HF er ett av fem lokale helseforetak underlagt Helse Vest, og det administrerer sykehus og institusjoner i områdene Haugaland, Sunnhordland og deler av Hardanger.