Helse

Se Helse (Ditmarsken) for å lese om den tyske kommunen Helse er et kulturelt betinget begrep som varierer med kultur, oppfatninger og historie. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • helse

  Å ha god helse betyr at ein har det bra i kroppen og i kjenslene. Med god helse kan ein leve eit langt og innhaldsrikt liv.Dei delane av helsa som handlar om kroppen, heiter fysisk helse. Dei delane av helsa som handlar om kjenslene, heiter psykisk helse..

 • helse

  Helse er eit mangetydig omgrep som i folkeleg språkbruk gjerne vert nytta som motsatsen til sjukdom. Denne bruken av omgrepet er lite tenleg i helsefaglege samanhengar. Motsatsen til å vere sjuk er å vere frisk. Med dette som utgangspunkt handlar helse om føresetnadene for å halde seg frisk og for å unngå å bli sjuk.

  Fra wikipedia

 • Helse

  Se Helse (Ditmarsken) for å lese om den tyske kommunen Helse er et kulturelt betinget begrep som varierer med kultur, oppfatninger og historie.

 • Helse Bergen

  Helse Bergen HF er det juridiske navnet på foretaket, mens Haukeland universitetssjukehus er navnet som blir brukt i daglige.

 • Helse Fonna

  Helse Fonna HF er ett av fem lokale helseforetak underlagt Helse Vest, og det administrerer sykehus og institusjoner i områdene Haugaland, Sunnhordland og deler av Hardanger.