Helse

Se Helse (Ditmarsken) for å lese om den tyske kommunen Helse er et kulturelt betinget begrep som varierer med kultur, oppfatninger og historie. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • helse- og omsorgstjenesteloven

  Helse- og omsorgstjenesteloven er en pliktlov som pålegger kommunene å tilby innbyggerne bestemte helse- og omsorgstjenester. Pasienter- og brukeres rettigheter etter loven fremkommer av pasient- og brukerrettighetsloven. Helse- og omsorgstjenesteloven har som formål å gi sikre gode tjenester til kommunens innbyggere. Loven opphevet det tidligere juridiske skillet mellom helsetjenester og omsorgstjenester.

 • Helse- og omsorgsdepartementet

  Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) er et av de norske departementene. Det har det overordnede ansvaret for å gi befolkningen likeverdige helse- og omsorgstjenester. I tillegg har departementet ansvar for helsepolitikk, folkehelse, helsetjenester, kommunale tjenester til eldre og funksjonshemmede, helselovgivning og deler av sosiallovgivningen i Norge.

  Fra wikipedia

 • Global helse

  Global helse brukes gjerne synonymt med internasjonal helse, men disse må ikke forveksles.

 • Helse

  Se Helse (Ditmarsken) for å lese om den tyske kommunen Helse er et kulturelt betinget begrep som varierer med kultur, oppfatninger og historie.

 • Rådet for psykisk helse

  Rådet for psykisk helse er en norsk humanitær organisasjon som arbeider for å fremme forskning og opplysning om psykisk helse.