Informasjonsfrihet

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Den Norske Fagpresses Forening

  Den Norske Fagpresses Forening er en forening som ble stiftet i 1898 med formål å ivareta fagpressens interesser. Fagpresse defineres i vedtektene som publikasjoner rettet mot et yrke, en næringsgren eller et interesseområde. Foreningen har blant annet underavdelinger for fagpressens redaktører og markedsansvarlige, samt et eget faglig-etisk utvalg.

 • Latvias samtidshistorie

  Latvias samtidshistorie er landets historie etter 1991. Latvia ble en selvstendig stat i 1920, men ble innlemmet i Sovjetunionen i 1940. I 1980-årene foregikk en nasjonal oppvåkning med krav om økonomisk og politisk uavhengighet. Under statskuppet i Sovjetunionen og landets sammenbrudd i 1991 erklærte Latvia uavhengighet. for å lese om historien før 1991, se artikkelen om Latvias historie .

  Fra wikipedia

 • Informasjonsfrihet

  Informasjonsfrihet er en forlengelse av ytringsfriheten, og innebærer retten til å høre andres ytringer, eller å få innsyn i informasjon kilden frivillig gir fra seg.

 • Talefrihet

  Talefrihet er frihet til å uttale seg og å fremme egne synspunkter.

 • Åndsfrihet

  Åndsfrihet er et samlebegrep som omfatter flere sentrale menneskerettigheter.