Innvandring

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Tromsø Museum – Universitetsmuseet

 • Bilde: Tromsø Museum – Universitetsmuseet

 • Bilde: Tromsø Museum – Universitetsmuseet

 • Bilde: Tromsø Museum – Universitetsmuseet

  Fra SNL

 • innvandring

  Innvandring, innflytting til et land eller en stat for å bosette seg der.Innvandringen til Norge består av mange ulike grupper, som for eksempel arbeidsinnvandrere, familieinnvandrere, flyktninger, utdanningsinnvandrere og personer med norsk bakgrunn som flytter tilbake til Norge etter å ha bodd en periode i utlandet. Se også innvandrer.Nettoinnvandring er innvandring minus utvandring..

 • Palestinas historie

  I perioden 636 til 1948 har området som dekkes av dagens Palestina vært underlagt en lang rekke styrer. Fra 630-tallet var området undelagt en serie med arabiske og islamske styresett, med korsfarertiden (1099-1291) som et unntak. Etter dette var området underlagt mamlukkene og deretter Det osmanske riket før det ble et britisk mandat etter første verdenskrig.Les mer om Oldtidens Palestina og Palestinas historie etter 1948..

  Fra wikipedia

 • Innvandrere i Norge

  Innvandrerbefolkningen utgjorde per 5.

 • Innvandring

  Innvandring eller immigrasjon er det å «dra til og bosette seg i et fremmed land».

 • Opposisjon til innvandring

  Opposisjon til innvandring (eller motstand mot) eksisterer i de aller fleste nasjonalstater som opplever innvandring, og har blitt en betydelig politisk sak, diskusjonstema og -problem i flere stater.