Innvandring

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Tromsø Museum – Universitetsmuseet

 • Bilde: Tromsø Museum – Universitetsmuseet

 • Bilde: Tromsø Museum – Universitetsmuseet

 • Bilde: Tromsø Museum – Universitetsmuseet

  Fra SNL

 • innvandring

  Innvandring, innflytting til et land eller en stat for å bosette seg der.Innvandringen til Norge består av mange ulike grupper, som for eksempel arbeidsinnvandrere, familieinnvandrere, flyktninger, utdanningsinnvandrere og personer med norsk bakgrunn som flytter tilbake til Norge etter å ha bodd en periode i utlandet. Se også innvandrer.Nettoinnvandring er innvandring minus utvandring..

 • Palestinas historie

  For tidligere historie, se: Oldtidens Palestina. For nyere historie, se: Palestinas historie etter 1948..

  Fra wikipedia

 • Innvandrere i Norge

  Innvandrerbefolkningen utgjorde per 5.

 • Innvandring

  Innvandring eller immigrasjon er det å «dra til og bosette seg i et fremmed land».

 • Opposisjon til innvandring

  Opposisjon til innvandring (eller motstand mot) eksisterer i de aller fleste nasjonalstater som opplever innvandring, og har blitt en betydelig politisk sak, diskusjonstema og -problem i flere stater.