Innvandring

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • innvandring

  Innvandring er innflytting til et land for å bosette seg der. Innvandringen til Norge består av mange ulike grupper, som for eksempel arbeidsinnvandrere, familieinnvandrere, flyktninger, utdanningsinnvandrere og personer med norsk bakgrunn som flytter tilbake til Norge etter å ha bodd en periode i utlandet. Nettoinnvandring er innvandring minus utvandring.

 • Palestinas historie

  Fra muslimenes erobring i 636 til delingen i 1948 har området som dekkes av dagens Palestina vært underlagt en lang rekke styrer. Fra 630-tallet var området underlagt en serie med arabiske og islamske styresett, med korsfarertiden (1099–1291) som et unntak. Etter dette var området underlagt mamelukkene og deretter Det osmanske riket før det ble et britisk mandat etter første verdenskrig.

  Fra wikipedia

 • Folkebevegelsen mot innvandring

  Folkebevegelsen mot innvandring (FMI) er en organisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle innvandringen til Norge.

 • Innvandrere i Norge

  Innvandrerbefolkningen utgjorde per 1.

 • Innvandring

  Innvandring eller immigrasjon er det å «dra til og bosette seg i et fremmed land».