Innvandring

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Tromsø Museum – Universitetsmuseet

 • Bilde: Tromsø Museum – Universitetsmuseet

 • Bilde: Tromsø Museum – Universitetsmuseet

 • Bilde: Tromsø Museum – Universitetsmuseet

  Fra SNL

 • innvandring

  Innvandring, innflytting til et land eller en stat for å bosette seg der.Innvandringen til Norge består av mange ulike grupper, som for eksempel arbeidsinnvandrere, familieinnvandrere, flyktninger, utdanningsinnvandrere og personer med norsk bakgrunn som flytter tilbake til Norge etter å ha bodd en periode i utlandet. Se også innvandrer.Nettoinnvandring er innvandring minus utvandring..

 • Palestinas historie

  I perioden 636 til 1948 har området som dekkes av dagens Palestina vært underlagt en lang rekke styrer. Fra 630-tallet var området undelagt en serie med arabiske og islamske styresett, med korsfarertiden (1099-1291) som et unntak. Etter dette var området underlagt mamlukkene og deretter Det osmanske riket før det ble et britisk mandat etter første verdenskrig.

  Fra wikipedia

 • Innvandrere i Norge

  Innvandrerbefolkningen utgjorde per 5.

 • Innvandring

  Innvandring eller immigrasjon er det å «dra til og bosette seg i et fremmed land».

 • New York

  New York City, offisielt kalt City of New York, er den største byen i USA. Byen ligger i delstaten New York og har 8,6 millioner innbyggere.