Kildekritikk

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • kildekritikk

  Kildekritikk er en metode som benyttes både for å vurdere avsenderen av informasjon og troverdigheten til informasjonen. Metoden benyttes både av de som bruker mediene og av de som lager medieinnhold.I sin aller enkleste form er kildekritikk å stille seg to kritiske spørsmål: Hvem er kilden? Hvor troverdig er det som sies akkurat her? Det er vanlig å skille mellom kilden (avsenderen) og kildematerialet (det som formidles, enten det er et muntlig utsagn, en e-post, en nettside eller en video).I kildekritikken er det ofte spørsmål knyttet til forholdet mellom kilden og kildematerialet som er sentralt.

 • musikkhistorie

  Musikkhistorie er et fag som handler om framstillinger av musikk og musikkliv, komponister og utøvere, hvordan musikk er blitt mottatt av kritikere, samt studier av innspillinger og konserter opp gjennom tidene. .

  Fra wikipedia

 • Kilde

  For retningslinje på Wikipedia, se: Wikipedia:Bruk av kilderKilde (eller kjelde) har flere betydninger: Kilde (vann) – en kilde er et sted hvor vannet naturlig strømmer fra grunnvannet til jordoverflaten Kildevann – vann av spesiell kvalitetKilde (opprinnelse) Kildesortering – sortering av avfall ved opprinnelsenSemantikk: Kilde (historievitenskap) – historievitenskap Kildekritikk – historievitenskap Kilde (journalistikk) – nyhetskilde KildeverdiProgrammering: Kildekode – norsk for det engelske source code Open sourceMatematikk: Kilde (vektoranalyse), et område i rommet der et vektorfelts divergens er positiv.

 • Kildekritikk

  Kildekritikk eller kjeldekritikk er kritisk granskning av kilder og bedømming av troverdigheten i påstander i informasjon.

 • Objektivitet

  For Wikipedias egne prinsipper for å unngå partiskhet og fremme objektivitet se Wikipedia:Nøytralt ståsted Objektivitet eller objektiv kan bety: Objektivisme (filosofi) ideer om hva som er objektiv realitet innen ontologi Objektivitet (journalistikk), mål for journalisters arbeid Objektiv den optiske innretningen i et kamera eller mikroskop Historisk objektivitet, sentalt spørsmål innen historievitenskap om i hvilken grad det er mulig å oppnå sann erkjennelse om fortida.

Mer om Kildekritikk fra Vox Publicas arkiv