Kildekritikk

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • kildekritikk

  Kildekritikk er en metode som benyttes både for å vurdere avsenderen av informasjon og troverdigheten til informasjonen. Metoden benyttes både av de som bruker mediene og av de som lager medieinnhold.I sin aller enkleste form er kildekritikk å stille seg to kritiske spørsmål:Hvem er kilden? Og hvor troverdig er det som sies akkurat her?Det er vanlig å skille mellom kilden (avsenderen) og kildematerialet (det som formidles, enten det er et muntlig utsagn, en e-post, en nettside eller en video).I kildekritikken er det ofte spørsmål knyttet til forholdet mellom kilden og kildematerialet som er sentralt.

 • Elohisten

  Elohisten, bibelvitenskapelig term. Navn på en av Mosebøkenes kilder i den klassiske kildekritikken. Se Mosebøkene..

  Fra wikipedia

 • Det romerske keiserriket

  Det romerske keiserriket (latin: Imperium Romanum, gresk: Βασιλεία Ῥωμαίων) var et av de største og viktigste av alle oldtidsriker.

 • Kildekritikk

  Kildekritikk eller kjeldekritikk er kritisk granskning av kilder og bedømming av troverdigheten i påstander i informasjon.

 • Objektivitet

  For Wikipedias egne prinsipper for å unngå partiskhet og fremme objektivitet se Wikipedia:Nøytralt ståsted Objektivitet eller objektiv kan bety: Objektivisme (filosofi) ideer om hva som er objektiv realitet innen ontologi Objektivitet (journalistikk), mål for journalisters arbeid Objektiv den optiske innretningen i et kamera eller mikroskop Historisk objektivitet, sentalt spørsmål innen historievitenskap om i hvilken grad det er mulig å oppnå sann erkjennelse om fortida.

Mer om Kildekritikk fra Vox Publicas arkiv