Kildekritikk

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • kildekritikk

  Kildekritikk er å vurdere avsenderen av et stykke informasjon og hvor troverdig informasjonen er. Kildekritikk benyttes både av de som bruker medier og av de som lager medieinnhold. I sin aller enkleste form er kildekritikk å stille seg to kritiske spørsmål: Hvem er kilden? Hvor troverdig er det som sies akkurat her? Det er vanlig å skille mellom kilden (avsenderen) og kildematerialet (det som formidles, enten det er et muntlig utsagn, en e-post, en nettside eller en video).

 • fakta

  Fakta er riktige og sikre opplysninger om virkeligheten. Fakta er flertallsformen av ordet, og i entall heter det et faktum.Fakta om en person kan for eksempel være alder og kroppshøyde eller hvor vedkommende bor. Derimot vil man ikke regne det som fakta at personen er pen eller snill. Grunnen er at det godt kan være ulike meninger om hvem som er pene eller snille.

  Fra wikipedia

 • Historiefaglige metoder

  Historie-kritiske metoder er grunnleggende verktøy i historiefaget.

 • Kildekritikk

  Kildekritikk er kritisk granskning av kilder og bedømming av troverdigheten i påstander i informasjon.

 • Subjekt (avis)

  Subjekt er en norsk avis som ble etablert i 2013 av Danby Choi.

Mer om Kildekritikk fra Vox Publicas arkiv