Kildekritikk

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • kildekritikk

  Kildekritikk er en metode som benyttes både for å vurdere avsenderen av informasjon og troverdigheten til informasjonen. Metoden benyttes både av de som bruker mediene og av de som lager medieinnhold.I sin aller enkleste form er kildekritikk å stille seg to kritiske spørsmål: Hvem er kilden? Hvor troverdig er det som sies akkurat her? Det er vanlig å skille mellom kilden (avsenderen) og kildematerialet (det som formidles, enten det er et muntlig utsagn, en e-post, en nettside eller en video).I kildekritikken er det ofte spørsmål knyttet til forholdet mellom kilden og kildematerialet som er sentralt.

 • borgerjournalistikk

  Borgerjournalistikk er prosessen der folk som ikke er profesjonelle journalister samler, analyserer, rapporterer og/eller sprer nyheter og informasjon. Med digitale mediers inntog er det ikke lenger bare journalister som har muligheten til å publisere, også vanlige mennesker opererer på journalistenes felt og sprer nyheter og informasjon gjennom digitale hjemmesider, blogger og sosiale medier.

  Fra wikipedia

 • Kilde

  For retningslinje på Wikipedia, se: Wikipedia:Bruk av kilderKilde (eller kjelde) har flere betydninger: Kilde (vann) – en kilde er et sted hvor vannet naturlig strømmer fra grunnvannet til jordoverflaten Kildevann – vann av spesiell kvalitetKilde (opprinnelse) Kildesortering – sortering av avfall ved opprinnelsenSemantikk: Kilde (historievitenskap) – historievitenskap Kildekritikk – historievitenskap Kilde (journalistikk) – nyhetskilde KildeverdiProgrammering: Kildekode – norsk for det engelske source code Open sourceMatematikk: Kilde (vektoranalyse), et område i rommet der et vektorfelts divergens er positiv.

 • Kildekritikk

  Kildekritikk eller kjeldekritikk er kritisk granskning av kilder og bedømming av troverdigheten i påstander i informasjon.

 • Objektivitet

  For Wikipedias egne prinsipper for å unngå partiskhet og fremme objektivitet se Wikipedia:Nøytralt ståsted Objektivitet eller objektiv kan bety: Objektivisme (filosofi) ideer om hva som er objektiv realitet innen ontologi Objektivitet (journalistikk), mål for journalisters arbeid Objektiv den optiske innretningen i et kamera eller mikroskop Historisk objektivitet, sentalt spørsmål innen historievitenskap om i hvilken grad det er mulig å oppnå sann erkjennelse om fortida.

Mer om Kildekritikk fra Vox Publicas arkiv