Kildekritikk

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra wikipedia

 • Kilde

  Kilde (eller kjelde) har flere betydninger: For retningslinje på Wikipedia, se: Wikipedia:Bruk av kilderKilde (vann) – en kilde er et sted hvor vannet naturlig strømmer fra grunnvannet til jordoverflaten Kildevann – vann av spesiell kvalitetKilde (opprinnelse) Kildesortering – sortering av avfall ved opprinnelsenSemantikk: Kildekritikk – historievitenskap Kilde (journalistikk) – nyhetskilde KildeverdiProgrammering: Kildekode – norsk for det engelske source code Open sourceMatematikk: Kilde (vektoranalyse), et område i rommet der et vektorfelts divergens er positiv.

 • Kildekompasset

  Kildekompasset er en nettsted som forklarer man bør bruke kilder.

 • Kildekritikk

  Kildekritikk er kritisk granskning av kilder og bedømming av troverdigheten i påstander i informasjon.

Mer om Kildekritikk fra Vox Publicas arkiv