Kildekritikk

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • kildekritikk

  Kildekritikk er en metode som benyttes både for å vurdere avsenderen av informasjon og troverdigheten til informasjonen. Metoden benyttes både av de som bruker mediene og av de som lager medieinnhold.I sin aller enkleste form er kildekritikk å stille seg to kritiske spørsmål:Hvem er kilden? Hvor troverdig er det som sies akkurat her?Det er vanlig å skille mellom kilden (avsenderen) og kildematerialet (det som formidles, enten det er et muntlig utsagn, en e-post, en nettside eller en video).I kildekritikken er det ofte spørsmål knyttet til forholdet mellom kilden og kildematerialet som er sentralt.

 • Danmarks litteratur

  De eldste spor av et skriftfestet dansk åndsliv finner man på runesteinene med begynnende dansk språkform, som i et antall av cirka 240 er reist i perioden fra 750 til henimot 1100-tallet. Enkelte steder finnes spor av gammelt versemål, og en viss regelmessig oppbygning tyder kanskje også på en poetisk form..

  Fra wikipedia

 • Kilde

  For retningslinje på Wikipedia, se: Wikipedia:Bruk av kilderKilde (eller kjelde) har flere betydninger: Kilde (vann) – en kilde er et sted hvor vannet naturlig strømmer fra grunnvannet til jordoverflaten Kildevann – vann av spesiell kvalitetKilde (opprinnelse) Kildesortering – sortering av avfall ved opprinnelsenSemantikk: Kildekritikk – historievitenskap Kilde (journalistikk) – nyhetskilde KildeverdiProgrammering: Kildekode – norsk for det engelske source code Open sourceMatematikk: Kilde (vektoranalyse), et område i rommet der et vektorfelts divergens er positiv.

 • Kildekritikk

  Kildekritikk eller kjeldekritikk er kritisk granskning av kilder og bedømming av troverdigheten i påstander i informasjon.

 • Peter Andreas Munch

  Peter Andreas Munch (født 15.

Mer om Kildekritikk fra Vox Publicas arkiv