Krigshistorie

Dette er en kronologisk oppføring av hendelser relatert til Romersk krigshistorie wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Ragnar Ulstein

  Ragnar Ulstein var ein norsk motstandsmann, forfattar og journalist. Han var aktiv sabotør i Kompani Linge under andre verdskrigen. Etter krigen er det knapt nokon som har skrive meir om krigen, og som har intervjua fleire krigsveteranar enn han. Livsverket hans vart å fortelje om dei som var med, om både dei som ofra livet, og dei som overlevde..

 • Didrik Schnitler

  Didrik Thomas Johannes Schnitler var en norsk offiser og krigshistoriker.Schnitler ble uteksaminert fra Krigsskolen i 1854, før han gikk den militære høyskole og ble uteksaminert derifra i 1858. Han var også hovedlærer ved Krigsskolen og hjelpelærer ved den militære høyskole.Schnitler tjenestegjorde senere ved Generalstabens krigsarkiv og strategiskhistoriske avdeling, og ble oberstløytnant ved generalstaben i 1882.Schnitler utgav en rekke større verker innen krigshistorie.

  Fra wikipedia

 • Bagn

  Bagn er ei bygd, et delområde, en grunnkrets, og et tettsted som er administrasjonssenteret i Sør-Aurdal kommune Innlandet.

 • Maorier

  Maoriene er et urfolk som lever på New Zealand og snakker maorisk.

 • Romersk krigshistorie

  Dette er en kronologisk oppføring av hendelser relatert til Romersk krigshistorie

Mer om Krigshistorie fra Vox Publicas arkiv