Mediepolitikk

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Einar Førde

  Einar Førde var ein norsk politikar frå Arbeidarpartiet, som var nestleiar i partiet 1981–1989, stortingsrepresentant 1969–1989 og Kyrkje-og undervisninsgsminister 1979–1981. Han var kringkastingssjef i NRK 1989–2001. Førde var ein av dei mest markante arbeidarpartipolitikarane etter 1945, eit av dei største politiske talenta i etterkrigstida, og ansvarleg for ideologimoderniseringa av Arbeidarpartiet.

 • Kringkastingsmonopolet

  Kringkastingsmonopol er det same som å ha einerett til radio- eller fjernsynssendingar. NRK fekk einerett på kringkasting ved opprettinga i 1933 og hadde denne eineretten fram til 1981..

  Fra wikipedia

 • Eli Skogerbø

  Eli Skogerbø (født 1962) er en norsk medieviter.

 • Gunn Enli

  Gunn Enli (født 3.

 • Medierevolusjonen i Norge

  Medierevolusjonen i Norge er betegnelsen på de endringene som fant sted på 1980-tallet da statsmonopolet ble opphevet og det dukket opp en rekke frie nærradiokanaler i eteren.