Norsk Journalistlag

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Norsk Journalistlag

  Norsk Journalistlag, stiftet 1946, landsomfattende fagorganisasjon for redaksjonelle medarbeidere i norske medier. NJ er medlem av bransjeorganisasjonen Norsk Presseforbund. Landsmøtet er NJs øverste organ og velger et landsstyre bestående av 15 medlemmer. Det daglige arbeidet styres av lederen og sekretariatslederen. NJ forhandler på vegne av medlemmene i tariff- og lønnsspørsmål med Mediebedriftenes Landsforening (aviser og ukepresse) og Arbeidsgiverforeningen Spekter (NRK).

 • innholdsmarkedsføring

  Innholdsmarkedsføring, content marketing, er former for markedsføring som utnytter medieinnhold rettet mot utvalgte målgrupper for å utvikle positive kunderelasjoner. Det skiller seg fra tradisjonell reklame som gjerne er mer direkte salgsorientert. Innholdsmarkedsføring etterligner gjerne journalistiske sjangere og virkemidler.Innholdsmarkedsføring i trykksaker og i trykte medier har lange tradisjoner.

  Fra wikipedia

 • Frilansjournalistene/NJ

  Frilansjournalistene/NJ er en egen seksjon i Norsk Journalistlag.

 • Norsk Journalistlag

  Norsk Journalistlag (NJ) er et frittstående fagforbund som organiserer journalister, eller som organisasjonen selv definerer det: «redaksjonelle medarbeidere som har journalistikk som hovedyrke og som i sitt daglige arbeid foretar frie journalistiske vurderinger».

 • Norsk Presseforbund

  Norsk Presseforbund (NP) er et fellesorgan for norske medieorganisasjoner og bedrifter.

Mer om Norsk Journalistlag fra Vox Publicas arkiv