Norsk Journalistlag

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Norsk Journalistlag

  Norsk Journalistlag (NJ) er en landsomfattende fagorganisasjon for redaksjonelle medarbeidere i norske medier. Organisasjonen ble stiftet i 1946. NJ er medlem av bransjeorganisasjonen Norsk Presseforbund..

 • Norsk Presseforbund

  NP, fellesorgan for Norsk Journalistlag, Norsk Redaktørforening, Mediebedriftenes Landsforening,  Norsk Lokalradioforbund, Landslaget for Lokalaviser samt flere presseorganisasjoner og enkeltstående medievirksomheter. Stiftet 1910 som en landssammenslutning av pressefolk med journalistikk som hovedyrke.Forbundet har som hovedoppgave å styrke og verne om ytringsfriheten, pressefriheten og informasjonsfriheten nasjonalt og internasjonalt, og å fremme god yrkesetikk og kollegial ånd i norsk presse.

  Fra wikipedia

 • BarentsObserver

  BarentsObserver ble først etablert som internettbasert nyhetstjeneste i oktober 2002 under navnet Barentsnews av journalist Atle Staalesen i Kirkenes.

 • Norsk Journalistlag

  Norsk Journalistlag (NJ) er et frittstående fagforbund som organiserer journalister, eller som organisasjonen selv definerer det: "Medlemmer i NJ skal arbeide på grunnlag av retten til fri informasjon og hensynet til faglig integritet i samsvar med Vær Varsom-plakaten." NJ organiserer det aller meste av landets papiravisjournalister samt en stor del av de redaksjonelle medarbeiderne i radio, TV og nettaviser.

 • Norsk Presseforbund

  Norsk Presseforbund (NP) er et fellesorgan for norske medieorganisasjoner og bedrifter.

Mer om Norsk Journalistlag fra Vox Publicas arkiv