Polarisering

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • polarisering

  Polarisering er en skjerping av standpunkter, slik at to klart motstridende og ofte ekstreme oppfatninger får økt tyngde. I politisk sammenheng brukes polarisering om økende eller skarpere motsetninger mellom de viktigste aktørene i et politisk system, for eksempel de politiske partiene. Betegnelsen kan også brukes om situasjoner der velgerne i et demokrati i større grad enn før stemmer på radikale eller ekstreme kandidater eller partier.

 • polarisasjon

  Polarisasjon er i fysikken en betegnelse på flere fenomener der en fysisk størrelse har en bestemt retning eller tosidighet. Begrepet er ofte brukt i omtale av polarisert lys. Ordene 'polarisasjon' og 'polarisering' brukes om hverandre, men det er vanlig å bruke polarisasjon i omtale av svingeretningen til bølger og polarisering om forskyvning av elektrisk ladning og om magnetiske poler.

  Fra wikipedia

 • Polarisering

  Polarisering har flere betydninger: Elektromagnetisk polarisering er en egenskap ved lys og annen elektromagnetisk stråling.

 • Polarisering (elektromagnetisme)

  Polarisering er en egenskap ved lys, radiobølger og røntgenstråler som er elektromagnetiske bølger med forskjellig bølgelengde.

 • Polarisering (politikk og samfunn)

  Polarisering er i statsvitenskapen at synspunkter deler seg i to leire, to poler.