Polarisering

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • polarisering

 • polarisasjon

  Polarisasjon er i fysikken en betegnelse på flere fenomener der en fysisk størrelse har en bestemt retning eller tosidighet. Begrepet er ofte brukt i omtale av polarisert lys. .

  Fra wikipedia

 • Olje

  Olje er en væske, (organisk væske) som ikke er oppløselig i vann.

 • Polarisering

  Polarisering har flere betydninger: Elektromagnetisk polarisering er en egenskap ved lys og annen elektromagnetisk stråling.

 • Polarisering (elektromagnetisme)

  Polarisering er en egenskap ved lys, radiobølger og røntgenstråler som er elektromagnetiske bølger med forskjellig bølgelengde.