Politisk strategi

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Venezuelas samtidshistorie

  Venezuelas samtidshistorie er landets historie etter 1998. Hugo Chávez' seier i presidentvalget i 1998 representerte en ny æra i Venezuelas historie. Chávez var landets første president uten tilknytning til tradisjonelle politiske og økonomiske maktsirkler. Gjennom hele 1980- og 1990-tallet hadde Venezuela vært preget av stor sosial og politisk uro, særlig knyttet til økende fattigdom og sosiale ulikheter, og av et politisk system som hadde mistet legitimitet blant store deler av befolkningen.

 • integrering

  Integrering, integrasjon, er i dagligforståelsen en betegnelse på innlemmelsen av innvandrere i majoritetssamfunnet. At integrering som begrep er blitt knyttet til innvandrere har sammenheng med den økte innvandringen Norge har opplevd siden 1970-tallet. Samfunnsmessig integrasjon av nye minoriteter har blitt et politisk mål. Det har gitt økt debatt om hva integrasjon innebærer og hvordan det skal foregå.

  Fra wikipedia

 • Containment

  Containment er et engelsk begrep på oppdemmingspolitikk, som er en utenrikspolitisk strategi som ble anvendt av USA under den kalde krigen.

 • Liste over politiske ideologier

  Dette er en liste over politiske ideologier.

 • Vom Kriege

  Vom Kriege (Om krigen) er Carl von Clausewitz' verk om krigføring på hovedsakelig strategisk og i mindre grad taktisk nivå.

Mer om Politisk strategi fra Vox Publicas arkiv