Politisk strategi

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Venezuelas samtidshistorie

  Hugo Chávez' seier i presidentvalget i 1998 representerte en ny æra i Venezuelas historie. Chávez var landets første president uten tilknytning til tradisjonelle politiske og økonomiske maktsirkler. Gjennom hele 1980- og 1990-tallet hadde Venezuela vært preget av stor sosial og politisk uro, særlig knyttet til økende fattigdom og sosiale ulikheter, og av et politisk system som hadde mistet legitimitet blant store deler av befolkningen.Maktskiftet på toppen og større fokus på sosial utjevning og utvikling medførte ikke et lavere konfliktnivå; snarere tvert imot.

 • integrering

  Integrering, integrasjon, er i dagligforståelsen en betegnelse på innlemmelsen av innvandrere i majoritetssamfunnet.At integrering som begrep er blitt knyttet til innvandrere har sammenheng med den økte innvandringen Norge har opplevd siden 1970-tallet. Samfunnsmessig integrasjon av nye minoriteter har blitt et politisk mål. Det har gitt økt debatt om hva integrasjon innebærer og hvordan det skal foregå.Samfunnsmessig integrasjon kan imidlertid også gjelde andre grupper, som for eksempel eldre eller funksjonshemmede, og integrasjon kan foregå på mange ulike nivåer i samfunnet..

  Fra wikipedia

 • Brent jords taktikk

  Brent jords taktikk er en militær taktikk som går ut på å ødelegge alt som kan brukes av fienden mens en selv rykker frem eller trekker seg ut av et område.

 • Entrisme

  Entrisme er en trotskistisk strategi, som opprinnelig ble anbefalt av Lenin da han foreslo for de engelske kommunistene å melde seg inn i Labour, som går ut på at medlemmene av et trotskistisk parti melder seg inn i en annen organisasjon, av enten kommunistisk, revolusjonær, sosialistisk eller reformistisk retning, og arbeider internt i partiet for å verve medlemmene til sitt eget parti.

 • Nasjonal selvråderett

  Nasjonal selvråderett er et begrep som betegner ulike nasjoners rett til å bestemme over sine egne anliggender.

Mer om Politisk strategi fra Vox Publicas arkiv